Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

11-17 décembre

ZEKARIYA 1-8

11-17 décembre
 • Hendu 26 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ðɔkɩ Yuuda tʋ toko cɩŋ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Zekariya yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Zek 8:20-22​—Ajɛɛ taa kʋnʋmɩŋ kpeekpe taa ɛyaa ñɩnɩɣ se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Ɛsɔ (w14 1/11 31 § 14)

  • Zek 8:23​—Mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ caɣʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, petisiɣ faaa nɛ paɖʋʋ nesi patam numwaa (w16.01 23 § 4; w09-F 15/2 27 § 14)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Zek 5:6-11​—Sʋʋtʋ ndʋ ɖɩwɛnɩ kɩdɛkɛdɩm ɛsɩndaa sɔnɔ? (w17.10 25 § 18)

  • Zek 6:1​—Ɛbɛ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ pʋŋ naalɛ ɛnɛ ɩsɩŋnaa? (w17.10 27-28 § 7-8)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Zek 8:14-23

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g17.6 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm​—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g17.6​—Ŋŋha fenaɣ fenaɣ takayaɣ evemiye nɖɩ ɩcalɩ katʋʋ yɔ. Wɩlɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se pala pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ yɔ; nɛ ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) fg ñʋʋ 5 § 1-2.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ