Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kɛ “kʋjɔʋ kɩbaŋʋ” ŋgʋ kɩlɩnɩ Caa cɔlɔ yɔ

Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kɛ “kʋjɔʋ kɩbaŋʋ” ŋgʋ kɩlɩnɩ Caa cɔlɔ yɔ

“Paa pʋyʋ kɩbanʋ weyi, paa kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ lɛ, pɩtɩŋa pɩlɩɣnɩ . . . Caa cɔlɔ.”—YAK. 1:17.

HENDU: 148, 5

1. Wazasɩ nzɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kɔŋna?

YESU kɩlaʋ kɔŋnɩ wazasɩ nzɩ yɔ, sɩɖɔwa pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩtɩŋnɩ kɩ-yɔɔ lɛ, Aɖam sayɩnaa mba pɔsɔɔlɩ siɣsiɣ wɛtʋ yɔ, pa-tɩŋa payɩ pakaɣ sʋʋ Ɛsɔ hɔʋ taa. Pɩtasɩ lɛ, kɩhaɣ-wɛ waɖɛ ɖɔɖɔ se pehiɣ wezuu maatɛŋ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ cee wayɩ wazasɩ ɖeke kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kɔŋna. Ɛzɩma Yesu kaañɔnɩ Yehowa “tɔm kiɖeɖetu” yaa ɛ-paɣtʋ siɣsiɣ ñɩndʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye yɔ, pitukuuni ɖɔɖɔ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ.—Ebr. 1:9.

2. (a) Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ wɛ adɩma wena Yesu wɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔ a-taa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Ɛbɛ ɖɩkaɣ naʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

2 Pɩnzɩ naalɛ pʋcɔ nɛ Yesu sɩkɩ lɛ, ɛwɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se patɩmɩ se: “Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, ña-hɩɖɛ ɛsɛɛ, ñe-kewiyaɣ ɛkɔɔ, ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.” (Mat. 6:9, 10) Pɩsa nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ lɛ, iyele nɛ ɖɩna nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga  kɛwɛ kɩlaʋ ŋgʋ nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔɔ ñalʋʋ, e-Kewiyaɣ kɔmtʋ nɛ ɛ-sɔɔlɩm labʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.

“ÑA-HƖÐƐ ƐSƐƐ”

3. (a) Ɛbɛ Yehowa hɩɖɛ wɩlɩɣ? (b) Nɛ ɛzɩma tɩyɛ Sataŋ pisi Yehowa hɩɖɛ kiɖeɖee?

3 Yesu adɩma taa, ɛwɩlaa se kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩtɩmɩ se Ɛsɔ hɩɖɛ ɛsɛɛ. Yehowa hɩɖɛ wɩlɩɣ se e-ɖeke ɛkɛnɩ ɖoŋ tɩŋa tʋ, ɛmʋnaa se ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ siŋŋ nɛ ɛkɛ Ɛsɔ weyi ɛwɛ kele kele yɔ. Bibl tasɩ yɔɔdʋʋ se Yehowa kɛ kiɖeɖeu. (1 Pɩy. 1:16) Yehowa wɛ kele kele nɛ pʋyɔɔ lɛ, paɣtʋ nɛ paɣtʋ kila wena ɛɖʋʋ yɔ, awɛ ɖɔɖɔ kele kele. Paa mbʋ yɔ, Sataŋ cɛtɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa se Yehowa fɛyɩnɩ waɖɛ se ɛɖʋ ɛyaa paɣtʋ nɛ paa ɛɖʋʋ-wɛ paɣtʋ yɔ, tɩfɛyɩ siɣsiɣ. Ɛzɩma ɛcɛtɩnɩ Yehowa taa yɔ, pɩwɩlɩɣ se episi ɛ-hɩɖɛ kiɖeɖee.—Kiɖe 3:1-5.

4. Ɛzɩma tɩyɛ Yesu yeba se Ɛsɔ hɩɖɛ ɛsɛɛ?

4 Ɛlɛ Yesu ñaasɔɔlɩ Yehowa hɩɖɛ siŋŋ. (Yoh. 17:25, 26) Ɛɛñaɣ pana se Yehowa hɩɖɛ ɛsɛɛ. (Kalɩ Keɣa 39:9-11.) Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛcaɣ wezuu kɩbaŋʋ nɛ ɛwɩlɩ se Yehowa wɛnɩ waɖɛ se ɛɖʋ ɛyaa paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ wɛ siɣsiɣ. Halɩ alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ yeba se pakʋ Yesu yɔ, Yesu ɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ kpam Yehowa ɛzɩdaa. Ɛzɩma ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛyʋ weyi ɛtalɩ pilim yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛñɔɔnɩ Ɛsɔ paɣtʋ kpam paa ɛwɛ nazɩm taa yɔ.

5. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ sɛɛ?

5 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa hɩɖɛ? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ ɖe-wezuu caɣʋ yɔɔ nɛ ɖɩla mbʋ. Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩkɛ kiɖeɖema yaa ɖɩwɛɛ kele kele. (Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 1:15, 16.) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pɩwɛɛ se ɖɩsɛɛ Yehowa ɖeke nɛ ɖɩñamɩ-ɩ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. Paa panazɩɣ-ɖʋ yɔ, ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩɖɔ Yehowa paɣtʋ nɛ ɛ-paɣtʋ kila yɔɔ. Ye ɖɩwɛnɩ lakasɩ kɩbanzɩ yɔ, ɖa-mintʋsʋʋ ñandɩɣ nɛ pɩkaɣ yebu nɛ Yehowa hɩɖɛ sɛɛ. (Mat. 5:14-16) Ye ɖɩwɛ kele kele yɔ, ɖɩtɩŋɩɣnɩ ɖe-wezuu caɣʋ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ se Yehowa paɣtʋ wɛ ɖeu nɛ tɔm ndʋ Sataŋ yɔɔdaa yɔ, tɩkɛ cɛtɩm. Ða-tɩŋa ɖɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa, nɛ pʋyɔɔ lɛ ye ɖɩlabɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, pɩwɛɛ se ɖikpiɖi nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim nɛ ɖiyele labʋ lakasɩ nzɩ sɩɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ yɔ.—Keɣa 78:9.

6. Paa ɖɩtɩtalɩ pilim yɔ, ɛbɛ yɔɔ Yehowa kpakɩɣ-ɖʋ ɛzɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔ?

6 Yehowa tɩŋɩɣnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ nɛ ekpeɣu mba pɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ pa-kɩwɛɛkɩm. Mba pakpakɩɣ pa-tɩ nɛ pahaɣ-ɩ yɔ, ɛhaɣ-wɛ waɖɛ se pɛwɛɛ ɛ-sɛyaa hɛkʋ taa. Yehowa kpakɩɣ patam numwaa mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ ɛzɩ e-piya yɔ, nɛ ɛkpakɩɣ ɖɔɖɔ “heŋ lɛɛŋ” taa ñɩma mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ ɛzɩ ɛ-taabalaa yɔ. (Yoh. 10:16, ABT; Roma 5:1, 2; Yak. 2:21-25) Ye mbʋ, sɔnɔ sɔnɔ, kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ haɣ-ɖʋ waɖɛ se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ ɖiyele nɛ ɛ-hɩɖɛ sɛɛ.

“ÑE-KEWIYAƔ ƐKƆƆ”

7. Wazasɩ nzɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kɔŋnɩ ɛyaa yɔɔ?

7 Yesu adɩma taa, ɛwɩlaa se nabʋlɛ ɖeɖe lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩmɩ se: “Ñe-kewiyaɣ ɛkɔɔ.” Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ pɛ-hɛkʋ taa? Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ haɣ ɛyaa 144 000 waɖɛ se  pɛkɛ awiya nɛ cɔjɔnaa nɛ pa nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu ɛsɔdaa. (Natʋ 5:9, 10; 14:1) Pa nɛ Yesu pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu pɩnzɩ kudoku Ɛsɔ Kewiyaɣ taa nɛ pɔkɔnɩ wazasɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔɔ. Tɛtʋ kpeekpe kaɣ pɩsʋʋ paradisuu nɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa tɩŋa kaɣ talʋʋ pilim. Pʋbʋ taa lɛ, Yehowa hɔʋ taa ñɩma mba pɛwɛ ɛsɔdaa nɛ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pakaɣ wɛʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa. (Natʋ 5:13; 20:6) Yesu kaɣ yɔkʋʋ Sataŋ ñʋʋ nɛ ɛhɩzɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ Sataŋ kaañamtʋ kɔnaa yɔ.—Kiɖe 3:15.

8. (a) Ɛzɩma Yesu sɩnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ pana mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛkɔɔ yɔ? (b) Sɔnɔ, ɛzɩma ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩɖʋʋ Kewiyaɣ nesi?

8 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛsɩnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ pana mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛkɔɔ yɔ. Pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm kpaagbaa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛpaɣzɩ “Ɛsɔ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm” susuu paa le. (Luka 4:43) Pʋcɔ nɛ ɛkpaɣ ɛsɔdaa lɛ, ɛɖʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa paɣtʋ se pɛkɛ ɛ-aseɣɖe tɩnaa nɛ “puwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.” (Tʋma 1:6-8) Kewiyaɣ tɔm susuu haɣ ɛyaa tɩŋa waɖɛ se pɛkpɛlɩkɩ tɔm kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ nɛ papɩsɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ lɩmɖʋyaa. Sɔnɔ, ye ɖɩsɩɣnɩ patam numwaa laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩɖʋʋ Kewiyaɣ nesi.—Mat. 24:14; 25:40.

“ÑƆ-SƆƆLƖM ƐLA”

9. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩpɩtɩɣ se tamaɣ ŋga Yehowa wɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ, kakaɣ labʋ?

9 Suwe Yesu ñɩnaɣ yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔm se: “Ñɔ-sɔɔlɩm ɛla” yɔ? Yehowa kɛnɩ wondu kpeekpe lɩzɩyʋ. Nɛ ye ɛyɔɔdaa se nabʋyʋ lakɩ yɔ, pɩlakɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ yɔ. (Iza. 55:11) Ɛɛhaɣ nʋmɔʋ se Sataŋ kaañamtʋ ɛwɛɛkɩ tamaɣ ŋga ɛwɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ. Ðooo kiɖe tɛɛ lɛ, Yehowa tamaɣ kaakɛnaa se Aɖam nɛ Ɛva palʋlɩ piya nzɩ sɩtalɩ pilim yɔ nɛ sisu tɛtʋ yɔɔ. (Kiɖe 1:28) Ye Aɖam nɛ Ɛva pataalʋlɩ piya pʋcɔ nɛ pasɩ yɔ, Ɛsɔ tamaɣ ŋga kataala. Pʋyɔɔ paa Aɖam nɛ Ɛva palabɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, Yehowa ha-wɛ waɖɛ se palʋlɩ piya. Ɛtɩŋɩɣnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ nɛ ɛha mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ waɖɛ se patalɩ pilim nɛ pacaɣ wezuu tamtam. Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛyaa mba pañaŋɩ-ɩ yɔ, pacaɣ wezuu maatɛŋ ɛzɩ ɛɛɖʋʋ kiɖe tɛɛ yɔ.

10. Ɛzɩma tɩyɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ wazɩɣ sɩɖaa?

10 Ɛyaa miiliyaarɩwaa sakɩyɛ mba pasɩba, nɛ pataawɛnɩ waɖɛ se pɛkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ Yehowa nɛ pɛsɛɛ-ɩ yɔ, ɛbɛ pɩtɛŋnɩ-wɛ? Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kaɣ yebu se pefezi sɩɖaa. Yehowa kaɣ-wɛ fezuu nɛ ɛha-wɛ waɖɛ se pɛkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ ɛ-tamaɣ nɛ pehiɣ wezuu maatɛŋ. (Tʋma 24:15) Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɛyaa ɩsɩ, ɛlɛ ɛñɩnɩɣ se pɛwɛɛ wezuu. Ɛ-cɔlɔ wezuu hiɖe wɛɛ, ye mbʋ ɛkaɣ pɩsʋʋ mba payɩ efezi-wɛ yɔ pa-Caa. (Keɣa 35:10) Pʋyɔɔ pɩmʋnaa se Yesu eheyi-ɖʋ se ɖɩtɩmɩ se: “Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ.” (Mat. 6:9) Yehowa ha Yesu waɖɛ se efezi sɩɖaa. (Yoh. 6:40, 44) Yesu ‘kɛnɩ wezuu nɛ femtu,’ nɛ ɛkaɣ labɩnʋʋ waɖɛ nɖɩ tʋmɩyɛ paradisuu taa.—Yoh. 11:25.

11. Waɖɛ nɖɩ Ɛsɔ haɣ “samaɣ sɔsɔɔ” taa mba?

11 Pɩtɩkɛ ɛyaa nabɛyɛ pazɩ yem Yehowa ñɩnɩɣ se pɛkɛ ɛ-hɔʋ taa mba. Yesu yɔɔdaa se: “Weyi ɛlakɩ man-Caa  Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ yɔ, ɛnʋ kɛnɩ mon-koobu [nɛ] mon-ɖoo.” (Mark. 3:35) Yehowa sɔɔlɩm lɛ se “samaɣ sɔsɔɔ” ŋga paapɩzɩɣ nɛ pakalɩ yɔ, kapɩsɩ ɛ-sɛyaa. Samaɣ ŋga kalɩnɩ ajɛɛ kpeekpe, cejewe nɛ yɔɔdasɩ kpeekpe taa. Ketisiɣ Krɩstʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ nɛ kalakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm. Kasaŋ Ɛsɔ nɛ kamakɩ kubusi se: “Ðɛ-Ɛsɔ tɩna ñʋʋ yabɩtʋ, ɛnʋ caɣnɩ Kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ, nɛ heɣa.”—Natʋ 7:9, 10.

12. Ɛzɩma tɩyɛ Yesu adɩma wɩlɩɣ tamaɣ ŋga Yehowa wɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ?

12 Adɩma wena Yesu kpɛlɩkɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔ a-taa, ɖɩnaɣ tamaɣ ŋga Yehowa wɛnɩ ɛyaa mba pañaŋɩ-ɩ yɔ pɔ-yɔɔ yɔ. Yesu adɩma ana, awɩlɩɣ se pɩwɛɛ se ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa, yaa ɖiyele nɛ ɛ-hɩɖɛ wɛɛ kele kele. (Iza. 8:13) Yesu hɩɖɛ tɔbʋʋ lɛ se Yehowa “yakɩ ñʋʋ.” Nɛ ɛzɩma kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yeki se ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ, piyeki ɖɔɖɔ se Yehowa hɩɖɛ ɛsɛɛ. Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ e-Kewiyaɣ yɔɔ nɛ eyele nɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ wazɩ ɛyaa mba pañaŋɩ-ɩ yɔ. Toovenim taa lɛ, Yesu adɩma ana awɩlɩɣ se paa piitiba nɛ pɩkpa yɔ, Yehowa tamaɣ kaɣ labʋ.—Keɣa 134:6; Iza. 46:9, 10.

ÐƖWƐƐNƖ ƐSƖMƖYƐ KƖHƐYƲƲ PƲ-ÑƲƲ TAA KƖLAƲ YƆƆ

13. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩhaɣ ɖa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm yɔ, ɛbɛ pɩwɩlɩɣ?

13 Nʋmɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩlaʋ yɔɔ yɔ, ŋgʋ yɔ se ɖɩha Yehowa ɖa-tɩ nɛ ɖiyele nɛ pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm. Ye ɖɩha ɖa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɖʋ lɩm yɔ, pɩwɩlɩɣ se “ɖɩkɛ [Yehowa] pʋyʋ.” (Roma 14:8) Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩpɔzʋʋ Ɛsɔ se ɛha-ɖʋ laŋɩyɛ yaa  ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ. (1 Pɩy. 3:21) Yehowa cosuu adɩma ana a-yɔɔ nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ nɛ eyeki se ɖɩpɩsɩ ɛ-taabalaa. Ðɩwɛnɩ lidaʋ se ‘ɛkaɣ-ɖʋ haʋ’ mbʋ payɩ ɛyɔɔdɩ pɩ-tɔm yɔ.—Roma 8:32, ABT.

Ɛzɩma ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 13, 14)

14. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ ɛyaa lalaa?

14 Ɛzɩma ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ? Lakasɩ nzɩ payɩ Yehowa lakɩ yɔ, sɔɔlɩm tuzuuni-i nɛ ɛlakɩ-sɩ; pʋyɔɔ lɛ, ɛñɩnɩɣ se ɛ-sɛyaa tɩŋa ɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ. (1 Yoh. 4:8-11) Ye ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobu yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlaa se ‘ɖɩkɛ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ e-piya.’ (Mat. 5:43-48) Paɣtʋ sɔsɔtʋ kajalaɣ ñɩndʋ lɛ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa, nɛ naalɛ ñɩndʋ lɛ se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobu. (Mat. 22:37-40) Nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobu yɔ lɛ se ɖisusi Ɛsɔ kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ. Ye ɖɩsɔɔlɩ ɛyaa lalaa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa. Toovenim taa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñaŋ paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se ɖɩsɔɔlɩ ɛyaa lalaa, kɔzɩ kɔzɩ ɖo-koobiya yɔ, pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ ‘sɔɔlɩm wɛ ɖa-taa siŋŋ.’—1 Yoh. 4:12, 20.

KƖHƐYƲƲ PƲ-ÑƲƲ TAA KƖLAƲ KƆŊNƖ-ÐƲ “LAŊHƐZƖYƐ ALƖWAATƲ”

15. (a) Wazasɩ nzɩ Yehowa haɣ-ɖʋ lɛɛlɛɛyɔ? (b) Wazasɩ nzɩ ɖaŋ-ɖʋ cee wayɩ?

15 Ye ɖɩwɛnɩ tisuu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ, piyeki nɛ pekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm tɩŋa. Bibl ha-ɖʋ lidaʋ se Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ‘ekpizi ɖa-taa kɩwɛɛkɩm.’ (Kalɩ Tʋma Labʋ 3:19-21.) Ɛzɩ ɖɩnaʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, Yehowa tɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ nɛ eyele nɛ patam numwaa pɩsɩ e-piya. (Roma 8:15-17) Ɛha “heŋ lɛɛŋ” waɖɛ se ɩkɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma mba pacakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ patalɩɣ pilim yɔ, Sataŋ kaɣ-wɛ takʋʋ kɛdɛzaɣ ɖeɖe. Pa-taa mba pɔɖɔkʋʋ pe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ, Yehowa haɣ-wɛ waɖɛ se papɩsɩ e-piya. (Roma 8:20, 21; Natʋ 20:7-9) Yehowa kaɣ sɔɔlʋʋ e-piya tam. Nɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kɔŋnɩ wazasɩ nzɩ yɔ, sɩkaɣ wɛʋ ɖɔɖɔ tam. (Ebr. 9:12) Yehowa labɩ-ɖʋ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ñɩm siŋŋ yɔ, nɛ wiɖiyi nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-kʋ lɛɣʋ ɖe-nesi tɛɛ kpa.

16. Ɛzɩma tɩyɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ wazɩɣ-ɖʋ?

16 Sataŋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɩɣ nʋmɔʋ mba pekpiɖi siŋŋ yɔ se pataapɩzɩ nɛ pɔkɔɔ pasʋʋ Yehowa hɔʋ taa. Yesu kɔm tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛsɩ “tam kʋyʋmam” ɖɔ-yɔɔ. Ye mbʋ, kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ wazɩɣ-ɖʋ tam. (Ebr. 9:24-26) Kɩhɩzɩɣ mbʋ payɩ Aɖam kɩwɛɛkɩm kɔnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ. Ða-taa wɛ leleŋ se Yesu Krɩstʋ kɩlaʋ holuu-ɖʋ Sataŋ ɛjaɖɛ yomiye taa, nɛ ɖɩɩtasɩɣ seu sɩm sɔɔndʋ.—Ebr. 2:14, 15.

17. Ɛbɛ Yehowa sɔɔlɩm seɣtiɣ-ŋ se ŋla?

17 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa Yehowa lidaʋ tɔm liu. Yehowa paɣtʋ ndʋ tiɖiyiɣ wondu kɩlɩzɩtʋ yɔ, tɩɩlɛɣzɩɣ wiɖiyi kpa, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ ɛ-maɣmaɣ nɛ e-lidaʋ tɔm paalɛɣzɩɣ. (Mal. 3:6) Pɩtɩkɛ wezuu ɖeke Yehowa ha-ɖʋ. Ɛwɩlɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ ɛ-sɔɔlɩm. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ðiɖiɣzini sɔɔlɩm mbʋ Ɛsɔ sɔɔlɩnɩ-ɖʋ yɔ, nɛ ɖitisi pɩ-yɔɔ. Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm.” (1 Yoh. 4:16) Tɛtʋ kpeekpe kaɣ pɩsʋʋ paradisuu, nɛ ɛyaa kpeekpe kaɣ maɣzɩnʋʋ Yehowa nɛ pɔsɔɔlɩ ɖama. Tɛtɛ pɩla mbʋ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, ɖɩkpɛndɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se: “Samtʋ, hɩɖɛ sɛʋ, lɔŋ nɛ sɛtʋ, hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ abalɩtʋ nɛ ɖoŋ, ɖɛ-Ɛsɔ tɩna, pɩnzɩ nɛ pɩnzɩ. Amɛn!”—Natʋ 7:12.