Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ðanɩyɛ

Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?

Bibl paɣtʋ kila sɩɣnɩ Krɩstʋ ñɩma mba pacaɣ lɩzʋʋ mba pa nɛ wɛ paaɖɔkɩ nesi yɔ se patɩlɩ lɩzʋʋ camɩyɛ, nɛ patɩlɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma pawɩlɩ ɖama sɔɔlɩm pe-nesi ɖɔkʋʋ wayɩ yɔ.