Kĩla ũthi ũvoonĩ ũla wĩ vo

Ngũsĩ sya Yeova

Nyuva kĩthyomo Kikamba

Maũndũ Ĩũlũ wa Mbetheli

MAŨNDŨ ĨŨLŨ WA MBETHELI

Mũvango wa Mwanya wa Kwonany’a Mbivilia

Kuma ĩla andũ moombiwe, Yeova ethĩĩtwe aivuanĩsya andũ ĩsyĩtwa yake. Sisya ũndũ ĩsyĩtwa ya Ngai yĩthĩĩtwe Mbivilianĩ kwa myaka mingĩ.

MAŨNDŨ ĨŨLŨ WA MBETHELI

Mũvango wa Mwanya wa Kwonany’a Mbivilia

Kuma ĩla andũ moombiwe, Yeova ethĩĩtwe aivuanĩsya andũ ĩsyĩtwa yake. Sisya ũndũ ĩsyĩtwa ya Ngai yĩthĩĩtwe Mbivilianĩ kwa myaka mingĩ.