No nginya andũ ala matavũaa ngũĩ na maũndũ ma ndĩni methĩwe maĩkĩĩaa kana ndĩni ĩla malikile nĩyĩtĩkĩlawa nĩ Ngai na Yesũ. Kethĩwa maiĩkĩĩaa ũu-ĩ, mo nĩmethĩwa o malũmanĩtye na ndĩni ĩsu kũvika o na yu?

Yesũ Klĩsto ndaaĩtĩkĩlana na woni wa kana ndĩni ila itwaĩte andũ thayũnĩ nĩ mbingĩ na nzĩa ila itwaĩte andũ ũtangĩĩonĩ nĩ mbingĩ. Vandũ va ũu aisye atĩĩ: “Mbingĩlo nĩ ntheke, na nzĩa nĩ nziĩĩe, ĩla ĩelete thayũnĩ, nao nĩ avũthũ ala mamyonaa.” (Mathayo 7:14) Ngũsĩ sya Yeova niĩkĩĩaa kana nĩsyamyonie nzĩa ĩsu. Keka iiĩkĩĩaa ũu, syĩthĩwa syamanthie ndĩni ĩngĩ.