Ĩĩ, Ngũsĩ sya Yeova nitetheeasya andũ ĩla kwaumĩla mĩisyo. Nĩtũtetheeasya Ngũsĩ na andũ ala angĩ mate Ngũsĩ. Ũndũ ũsu wosanĩte na ũndũ Mbivilia yaĩtye ĩandĩkonĩ ya Akalatia 6:10 “Kwondũ wa ũu, o ũndũ twĩĩthĩwa na ũthei, twĩkei andũ onthe nesa, ĩndĩ mũno ala ma nyũmba ya mũĩkĩĩo.” Nĩtũtataa tũkiakisye andũ na tũimatetheesya kĩ-veva nũndũ ũu nĩw’o methĩawa mayenda.—2 Akolintho 1:3, 4.

Ũndũ Mĩvango Yĩkawa

Ĩla mũisyo wakĩtĩka atumĩa ma ikundi kĩsionĩ kĩu nĩmatataa makakũnĩa simũ andũ ala mokaa ũmbanonĩ ikundinĩ isu nĩ kana mamanye kana nasũvĩĩku na nĩ ũtethyo wĩva matonya kwenda. Ĩtina wa ũu, atumĩa nĩmatavasya ovisi wa ũvonge wa Ngũsĩ sya Yeova ũla ũũngamĩe nthĩ yoo ũndũ meethĩa na ũtethyo ũla manengane.

Ethĩwa ikundi sya kĩsio kĩla kĩkwatĩtwe nĩ mũisyo iitonya kwĩanĩsya mavata ma andũ ala makwatĩtwe nĩ mũisyo, Nzama Ĩla Ĩtongoesye ya Ngũsĩ sya Yeova nĩyĩkaa mĩvango ya kũnengane syĩndũ ila itonya kwĩthĩwa iyendeka. Ũndũ ũsu nĩwosanĩte na ũndũ Aklĩsto ma ĩvinda ya atũmwa matetheanĩasya ĩvindanĩ ya yũa. (1 Akolintho 16:1-4) Ovisi wa ũvonge ũla ũngamĩe nthĩ ĩsu nũnyuvaa Kamitii ya Kũnengane Ũtethyo na ũyonany’a ũndũ maũndũ maĩle kwĩkwa. Nasyo Ngũsĩ kuma isionĩ ingĩ nĩsyumasya ĩvinda yasyo vamwe na malĩ syasyo itetheesye.—Nthimo 17:17.

Vala Mbesa Syumaa

Nzĩa ĩmwe mbesa ila itũmawa movisinĩ ma ũvonge ma Ngũsĩ sya Yeova itũmĩawa nĩ kũtetheesya andũ ala makwatwa nĩ mĩisyo. (Meko ma Atũmwa 11:27-30; 2 Akolintho 8:13-15) Mbesa sya kũtetheesya andũ ala makwatwa nĩ mũisyo itũmĩawa kũmanenga ũtethyo, iinengawe ala maũngamĩe wĩa ũsu nũndũ methĩawa meyumĩtye na ngenda. Mĩvothi ĩla yumaw’a ĩtũmĩawa nesa.—2 Akolintho 8:20.