Kĩla ũthi ũvoonĩ ũla wĩ vo

Kĩla ũthi nthĩnĩ wa ũvoo wa kelĩ wa maũndũ ala me vo

Ngũsĩ sya Yeova

Kikamba

Yesũ Aĩ o Mũndũ Mũseo tũ?

Yesũ Aĩ o Mũndũ Mũseo tũ?

Ũndũ Mbivilia yaasya

Yesũ ndaĩ o mũndũ mũseo tũ. No twasye nĩwe mũndũ ũla wĩsĩkĩe mũno vyũ na akatetheesya andũ aingĩ kuma nthĩ yoombwa. Kwoona ũndũ asomi amwe na aandĩki maĩtye ĩũlũ wake:

Yesũ wa Nasaleti . . . nĩwe mũndũ ũla wĩ nguma vyũ.”—H. G. Wells, English historian.

[Yesũ] nĩwe wakiitie ngoo sya andũ ala aingĩ vyũ kuma nthĩ yoombwa, o na ũmũnthĩ no ũendeee na kũtetheesya andũ.”—Kenneth Scott Latourette, American historian and author.

Mbivilia nĩyonanasya nĩkĩ Yesũ wakiitie ngoo sya andũ aingĩ kwĩ mũndũ o na wĩva. Ĩla Yesũ wakũlilye anyanyae make mamũtavye we aĩ ũũ, ũmwe woo asũngĩie w’o asya: “We nue Klĩsto, Mwana wa Ngai ũla wĩ thayũ.”—Mathayo 16:16.