Kĩla ũthi ũvoonĩ ũla wĩ vo

Kĩla ũthi nthĩnĩ wa ũvoo wa kelĩ wa maũndũ ala me vo

Kĩla ũthi nthĩnĩ wa ũvoo ũla wĩ vo

Ngũsĩ sya Yeova

Kikamba

Ũvoo Mũseo Kuma kwa Ngai!

Nĩkĩ Ngai Woombie Nthĩ?

Nĩkĩ Ngai Woombie Nthĩ?

Kĩeleelo kya Ngai kwa nthĩ nĩ kĩva? Yo nthĩ ĩno ĩkesa kũtw’ĩka valatiso?