Kĩla ũthi ũvoonĩ ũla wĩ vo

Kĩla ũthi nthĩnĩ wa ũvoo wa kelĩ wa maũndũ ala me vo

Kĩla ũthi nthĩnĩ wa ũvoo ũla wĩ vo

Ngũsĩ sya Yeova

Kikamba

Mũsyaĩĩsya  |  Mwei wa 11 2015

Mosũngĩo ma makũlyo ma mbivilia

Mosũngĩo ma makũlyo ma mbivilia

Andũ ala makwie makeethĩwa thayũ ĩngĩ?

Kwa w’o, nũndũ Ngai nĩwe woombie andũ, akamathayũũkya

Yeova Ngai nĩwe mwambĩlĩĩlya wa thayũ. (Savuli 36:9) Kwoou nĩ ũndũ wosanĩte na kĩlĩko kana Ngai ũsu no athayũũkye andũ ala makwie. Mbivilia nĩtũĩkĩĩthĩtye kana akeeka ũu ĩvinda yũkĩte. (Soma Meko ma Atũmwa 24:15) Ĩndĩ nĩkĩ Ngai ũkathayũũkya andũ ala makwie?

Kuma mwambĩĩonĩ, Mũmbi witũ endaa andũ mekale kũũ nthĩ. (Mwambĩlĩlyo 1:31; 2:15-17) Na ũu now’o wendaa o na ũmũnthĩ. Nĩ ũũmĩaa ĩla woona tũyĩkala ĩvinda ĩkuvĩ na yusĩe mathĩna.—Soma Yovu 14:1, 14, 15.

Andũ ala makathayũũkw’a makekala va?

We Ngai oombie mũndũ ekalae ĩtunĩ? Aiee. Ngai oombie alaĩka mekalae ĩtunĩ. Namo andũ moombiwe mekalae kũũ nthĩ. (Mwambĩlĩlyo 1:28; Yovu 38:4, 7) O ũlilikene maũndũ asu, kwasũanĩa ĩũlũ wa andũ ala Yesũ wathayũũkisye. Amathayũũkya, mekalaa o vaa nthĩ. Kwoou andũ aingĩ ala makathayũũkw’a makekalaa ĩũlũ wa nthĩ.Soma Yoana 5:28, 29; 11:44.

Ĩndĩ ve andũ Ngai ũnyuvĩte nĩ kana methi ĩtunĩ ĩtina wa kũthayũũkw’a, na makeethĩwa na mĩĩ ya veva. (Luka 12:32; 1 Akolintho 15:49, 50) Andũ asu makathayũũkw’a mathi ĩtunĩ makasumbĩka vamwe na Klĩsto ĩũlũ wa nthĩ.—Soma Ũvuan’yo 5:9, 10.