Kĩla ũthi ũvoonĩ ũla wĩ vo

Kĩla ũthi nthĩnĩ wa ũvoo ũla wĩ vo

Ngũsĩ sya Yeova

Nyuva kĩthyomo Kikamba

 KYONGO KYA ĨTHANGŨ YA MBEE | WE NO WENDE KWĨMANYĨSYA MBIVILIA?

Nĩkĩ Waĩle Kwĩmanyĩsya Mbivilia?

Nĩkĩ Waĩle Kwĩmanyĩsya Mbivilia?
  • Nĩkĩ mũndũ woombiwe?

  • Nĩkĩ andũ mathĩnaa na makakw’a?

  • Kũkeethwa kũilyĩ ata ĩvinda yũkĩte?

  • We Ngai nũnthĩnĩkĩaa?

We waaĩkũlya makũlyo ta asu? Ethĩwa ũu nĩ w’o, ndwĩ weka. Andũ ĩũlũ wa nthĩ nĩmekũlasya makũlyo ala ma vata thayũnĩ. Yo ve mosũngĩo ma makũlyo asu?

Andũ milioni mbingĩ nĩmatonya kwasya, “Ĩĩ!” Nĩkĩ? Nũndũ nĩmakwatĩte mosũngĩo maseo kuma Mbivilianĩ ma makũlyo moo. No wende kũmanya ũndũ Mbivilia yaasya? No ũtetheke kumana na mũvango wa Ngũsĩ sya Yeova * wa kũmanyĩsya andũ Mbivilia vate ndĩvi.

Ũw’o nĩ kana andũ aingĩ methĩawa na mawoni ta aa ĩla makũlw’a mamanyĩw’e Mbivilia: “Nĩngwatene.” “Nĩ vinya kũmĩelewa Mbivilia.” “Ũndũ ũla ũnemaa nĩ kwĩyumya nĩ kana nĩmanyĩw’e Mbivilia.” Ĩndĩ o na ũu wĩ o vo, andũ angĩ nĩmetĩkĩlaa kwĩmanyĩsya Mbivilia. Amwe moo maĩtye ũũ:

  • “Nĩnaendie ndĩninĩ ya Katholeki, na nathi ndĩninĩ ila ingĩ sya Kĩklĩsto, o na nĩnaendie ndĩninĩ ya Sikh, na ya Buddha, na nĩnasomie maũndũ ma ndĩni nĩ yunivasĩtĩ. Ĩndĩ o na vailyĩ ũu, ndyaakwata mosũngĩo ma makũlyo ala neekũlasya ĩũlũ wa Ngai. Ĩtina, nĩnathokeiwe nĩ mũndũ mũka ũmwe waĩ Ngũsĩ ya Yeova. Nĩnendeeiw’e nĩ mosũngĩo ala wambonisye kuma Mbivilianĩ na neetĩkĩla kũmanyĩw’a Mbivilia.”—Gill, England.

  • “Nĩneekũlasya makũlyo maingĩ ĩũlũ wa thayũ, ĩndĩ ndyaaĩanĩwa nĩ mosũngĩo ala nakwatie kuma kwa mwalimũ wa ndĩni ĩla naendaa. Ĩndĩ, mũndũ ũmwe waĩ Ngũsĩ ya Yeova nĩwasũngĩie makũlyo makwa atũmĩĩte Mbivilia. Ĩla wangũlilye kana nĩngwenda kwĩmanyĩsya mũnango, nĩneetĩkĩlile kuma ngoonĩ.”6—Koffi, Benin.

  • “Nĩnendaa mũno kũmanya ũndũ kwĩkĩkaa ĩla mũndũ wakw’a. Naĩkĩĩaa kana akw’ũ no maũmĩsye ala me thayũ, ĩndĩ nĩnendaa kũmanya kĩla Mbivilia ĩmanyĩasya. Kwoou, nambĩĩa kwĩmanyĩsya Mbivilia vamwe na mũndũũme ũmwe mũnyanyawa waĩ Ngũsĩ ya Yeova.”—José, Brazil.

  • “Nĩnatataa kũsoma Mbivilia, ĩndĩ ndyaeleawa nĩ kĩla nasomaa. Ĩtina Ngũsĩ sya Yeova nĩsyangeleisye nesa mawatho kauta ala me Mbivilianĩ. Nĩnendaa kũmanya kana ve maũndũ angĩ maingĩ naĩ ndonya kwĩmanyĩsya.”—Dennize, Mexico.

  • “Neekũlasya kana Ngai nũnthĩnĩkĩaa. Na kwoou natw’a kũmũvoya Ngai ũla ũwetetwe Mbivilianĩ. Mũthenya ũla waatĩĩe Ngũsĩ sya Yeova nĩsyookie nyũmba kwakwa, na neetĩkĩla kwĩmanyĩsya Mbivilia.”—Anju, Nepal.

Maũndũ asu mawetwa metũlilikany’a ndeto ii sya Yesũ: “Nĩ aathime ala me na nzaa na waũni wa ũlũngalu.” (Mathayo 5:6) Kwoou, andũ mombĩtwe me na wendi wa kũmũmanya Ngai. No Ngai e weka ũtonya kwĩanĩsya wendi ũsu, na ekaa ũu kwĩsĩla Ndeto yake, Mbivilia.

Kwoou, tũmanyĩasya mũndũ Mbivilia ata? Kwĩmanyĩsya Mbivilia kũtonya ũkũtethya ata? Makũlyo asu nĩmeũsũngĩwa kĩlungunĩ kĩla kĩatĩĩe.

^ kal. 8 Mbivilia yonanĩtye kana ĩsyĩtwa ya Ngai nĩ Yeova.