2:1-11

Kyama kya mbee kĩla Yesũ weekie kĩtũmanyĩasya ũndũ we ũilyĩ. Ngewa ĩno yĩonany’a ata kana:

  • Yesũ aĩ na woni waĩle ĩũlũ wa maũndũ ma kwĩtanĩthya na nĩwamanthaa ĩvinda ya kwĩtanĩthya vamwe na anyanyae?

  • Yesũ nĩwathĩnĩkaa mũno ĩũlũ wa ũndũ andũ ala angĩ mekwĩw’a?

  • Yesũ aĩ mũlau?