Content de lai

Rung Hte Hkawm Chyai Lamang Shiga

Anhte a rung ni hte laika dip shabra ai shara ni hpe hkawm chyai na matu nang hpe saw shaga ga ai. Shara hte aten hpe tam yu u.

Peru

Asociación de los Testigos de Jehová

Jirón El Cortijo 329

Monterrico Chico

LIMA 33

PERU

+51 1-708-9000

Hkawm Chyai Lamang Ni

Langai Ya kaw nna Manga Ya

8:00 a.m. kaw nna 11:00 a.m. hte 1:00 p.m. kaw nna 4:00 p.m.

Na ai aten: Hkying hkum mi

Dan Dawng Lam Ni

Chyum Laika hte seng ai laili laika ni hpe Ashaninka, Awajun, Quechua (Ancash), Quechua (Ayacucho), Quechua (Cuzco), Quechua (Huallaga Huánuco), Quechua (Huaylla Wanca), Peru Lata Masat Kumla Ga, Shipibo-Conibo ga ni hte ga gale nga ai.

Hkawm chyai lamang brochure hpe download galaw