• Gaul, Yap, Micronesia​​—Chyum Laika hta madung da ai brochure hpe garan nga

Lami Lamang—Yap

  • 11,376—Masha jahpan
  • 30—Chyum ga sharin ya ai ni
  • 1—Nawku hpung ni
  • 1 to 379—Yehowa Sakse Ni hte masha jahpan ni a htam