• Taichung, Taiwan​—Yizhong shana gat hta gat mari ai wa hpe Chyum Laika laili laika garan nga

Lami Lamang—Taiwan

  • 23,570,000—Masha jahpan
  • 10,839—Chyum ga sharin ya ai ni
  • 181—Nawku hpung ni
  • 1 to 2,175—Yehowa Sakse Ni hte masha jahpan ni a htam