• Guna Yala buga, Panama​—Nurdup Zunlawng kaw na Guna (Moi hta Kuna ngu shaga) nga hkwi ai wa hpe shi a amyu ga hte hkaw tsun nga

Lami Lamang—Panama

  • 4,116,741—Masha jahpan
  • 17,780—Chyum ga sharin ya ai ni
  • 321—Nawku hpung ni
  • 1 to 232—Yehowa Sakse Ni hte masha jahpan ni a htam