• Ebeltoft mare, Denmark​—Ngwi pyaw ai kun dinghku hpe gara hku lu la mai na ta? garan laika hpe garan nga

Lami Lamang—Denmark

  • 5,789,957—Masha jahpan
  • 14,644—Chyum ga sharin ya ai ni
  • 173—Nawku hpung ni
  • 1 to 395—Yehowa Sakse Ni hte masha jahpan ni a htam