Content de lai

Anhte Hpe Matut Mahkai U

Anhte rung a hkring dat ni hte phone nambat ni hpe tam yu u.

Ukraine

Religious Center of Jehovah’s Witnesses in Ukraine

PO Box 955

79491 LVIV - BRIUKHOVYCHI

UKRAINE

+38 032-240-9200

+38 067-565-8703 (Media inquiries)

Rung Hpaw Ten

Langai Ya kaw nna Manga Ya

8:00 a.m. kaw nna 5:00 p.m.