Content de lai

Yehowa Sakse Ni Gaw Shanhte Chyu Sha Hkye Hkrang La Hkrum Na Nga Nna Hkam La Ai Kun?

Yehowa Sakse Ni Gaw Shanhte Chyu Sha Hkye Hkrang La Hkrum Na Nga Nna Hkam La Ai Kun?

N re. Lai wa sai tsa ban shaning law law hta asak hkrung wa ai ni hte, Yehowa Sakse n re ai wan hku law ai masha ni hkye hkrang la hkrum na matu, ahkaw ahkang nga ai. Chyum Laika hta, “dingman ai ni hte n ding n man ai ni a matu, bai hkrung rawt wa na lam nga ai” nga nna tsun da ai. (Kasa 24:15) Ya aten hta asak hkrung nga nna, Karai Kasang a amu garai n gun hpai shi ai masha law law mung, hkye hkrang la hkrum na re. Kadai gaw hkye hkrang la hkrum na, n hkrum na hpe dawdan na matu, anhte hta lit n nga ai. Madu Yesu hta sha dai lit nga ai.​—Yawhan 5:22, 27.