Content de lai

Secondary menu hpe lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Yehowa Sakse Ni

Kachin

Nye a Chyum Laika Maumwi

Maumwi 36: Ja Dumsu Sumla

Maumwi 36: Ja Dumsu Sumla

E, e! masha ni hpa galaw nga ma ai kun? Shanhte gaw dumsu sumla a man e, akyu hpyi nga ma ai. Hpa majaw ndai hku galaw ma ai kun?

Mawshe gaw bum ntsa e, grai na hkra wa nga mat ai shaloi, masha ni tsun ai gaw, ‘Mawshe hpa byin mat sai kun? nchye sai. Dai rai nna ndai shara kaw na anhte hpe ningbaw woi pru wa na matu, karai langai mi hpe, galaw ga,’ nga nna tsun wa ma ai.

Mawshe gaw lungpa lahkawng hpe kabai jahkrat kau ai

‘Mai ai,’ nga nna Mawshe a kahpu Arun tsun ai. ‘Nanhte a ja na latan ni hpe raw nna, ngai hpang de la sa wa mu,’ nga nna tsun ai. Masha ni mung shanhte a ja na latan ni la sa wa ma ai. Arun gaw, shabyawng nna, ja dumsu sumla galaw dat ai. Masha ni mung: ‘Ndai gaw anhte hpe Egutu mung na shaga pru wa ai karai nan rai sai law!’ nga nna tsun ma ai. Bai nna Israela masha ni poi kaba galaw nna, ja dumsu sumla hpe nawku ma ai.

Yehowa gaw shingrai galaw ma ai hpe mu yang grai masin pawt bu ai. Dai majaw Mawshe hpe: ‘Alawan yu wa u, masha ni grai nkaja ai amu hpe galaw nga masai. Shanhte gaw nye a tara hpe malap kau nna, ja dumsu sumla hpe nawku nga ma ai,’ nga nna tsun ai.

Ja dumsu hpe naw ku nga ai masha

Mawshe mung bum lagaw de alawan yu wa ai. Makau e du yang ndai sumla hta mu ai hte maren shi mu ai. Masha ni gaw ja dumsu sumla hpe shing grup tawn nna mahkawn mahkawn nhtawm ka manawt nga ma ai. Mawshe gaw masin grai pawt nna jep ai tara lawm ai lungpa hpe kabai agrawp kau ai. Lungpa mung adaw achyen rai nna ga ayai mat sai. Dai ja dumsu sumla hpe la nna shabyawng kau ai. Bai nna shingmun tai hkra rin kau ai.

Masha ni gaw grai nkaja ai amu hpe galaw nga ma ai. Dai majaw Mawshe gaw wa-ngan la nkau mi hpe nhtu lang shangun ai. ‘Ja dumsu sumla nawku ai n hkru ai masha ni hpe sat kau mu’ nga nna Mawshe tsun ai. Shing rai masha 3,000 hpe sat kau ma ai. Anhte gaw shut shai ai karai hpe n nawku ai sha Yehowa hpe chyu sadi hte nawku ra ai lam madun nga ai n rai ni?

Pru mat wa ai laika 32:1-35.