Content de lai

Secondary menu hpe lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Yehowa Sakse Ni

Kachin

Nye a Chyum Laika Maumwi

Maumwi 1: Arung Arai Ni hpe Karai kasang Galaw Hpang Ai

Maumwi 1: Arung Arai Ni hpe Karai kasang Galaw Hpang Ai

Anhte lu ai kaja ai arai yawng gaw Karai Kasang kaw na hkrai re. Shani e nhtoi htoi na matu ajan, shana e nhtoi mu lu na matu shata hte shagan ni hpe hpan tawn ai. Anhte nga na matu gingding aga hpe mung hpan tawn ai.

Raitimung Karai Kasang gaw ajan, shata shagan ni hpe yawng a shawng e hpan da ai nrai. Yawng a shawng e hpa hpe hpan da ai lam chye ani? Shi hte bung ai wenyi hkum ni hpe yawng a shawng e hpan da ai. Karai Kasang hpe anhte a myi hte nmu lu ai zawn, dai ni hpe nmu lu ai. Chyum Laika kaw e ndai ni hpe lamu kasa ni nga nna shamying da ai. Karai Kasang sumsing lamu hta shi hte rau nga na matu, lamu kasa ni hpe hpan da ai.

Karai Kasang gaw shawng nnan na lamu kasa langai mi hpe lak san kaja hkra hpan da ai. Shi gaw Karai Kasang a kasha alat rai nna, shi a kawa hte amu galaw ai. Kaga arung arai ni hpe hpan ai shaloi, Karai Kasang hpe karum ai. Ajan, shata, shagan hte anhte a ginding aga hpe hpan ai shaloi, Karai Kasang hpe shi karum ai.

Dai aten e ginding aga gaw kaning re ai hkrang re na kun? Shawng ningpawt e ginding aga hta kadai mung nmai nga ai. Hkarang ga mahkra hpe nammukdara hka kaba hte ka-up tawn ai hta lai nna hpa mung nnga ai. Karai Kasang gaw ginding aga ntsa e shinggyim masha ni hpe nga shangun mayu ai. Dai majaw anhte nga na matu shi lajang ya ai.Karai Kasang gaw gara hku lajang ya a ni?

Shawng nnan e ginding aga hta ninghtoi ra ai. Dai majaw Karai Kasang gaw jan kaw na ninghtoi hpe ginding aga de htoi du na matu, galaw dat ai. Shani hte shana ngu nna byin tai wa hkra galaw ai. Dai hpang e nammukdara kaw na hkun hkraw ai hkarang ga dawng pru wa hkra galaw dat ai.

Shawng nnan e hkarang ga hta hpa mung nnga ai. Ndai sumla hta mu ai hte maren sha re. Nampan ni, ahpun ni, dusat ni nnga ai. Nammukdara hka hta anga ni pyi n rawng ai. Shinggyim masha ni hte dusat ni nga lu hkra ginding aga hta Karai Kasang galaw na lam law law naw nga ai.

Yeramia 10:12; Kolose 1:15-17; Ningpawt Ninghpang 1:1-10.

Hkun hkraw ai hkarang kawng