Content de lai

Secondary menu hpe lai

Yehowa Sakse Ni

Kachin

Mungkan Ting Na Anhte A Kahpu Kanau Ni

Lai wa sai shaning 2,000 daram hta, “kahpu kanau ni hpe tsawra nga mu” nga nna Hkristan ni hpe hkang da ai. Dai hkang da ai ga hpe Yehowa Sakse Ni gara hku galaw nga ai kun? 1) hkaw tsun bungli, 2) ra ahkyak nga ai ten hta karum ya ai lam, 3) Yehowa Karai Kasang hpe arau nawku ai lam ngu ai lam masun hta, anhte gara hku aung dang nga ai hpe ndai video hta madum da ai.