Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 MAHKAWN 151

Shi Shaga Na Re

Select an Audio Recording
Shi Shaga Na Re
Yu Na Ni

(Yoba 14:13-15)

 1. 1. Asak gaw sai wan zawn jahkring sha re.

  Galoi hpa byin na n chye.

  Anhte yawng gaw alawan hkoi mat chye.

  Myi prwi ni yawn let pru wa.

  Masha si mat yang bai hkrung wa na kun?

  Karai ga sadi jaw da:

  (CHORUS)

  Si ai ni, shaga yang htan na.

  Matsun ga majaw hkrung wa.

  Sadi dung ai mayam ni,

  Shi myit dum, n malap ai.

  Hkum mau mu, kamsham myit madun,

  Hkrung rawt hkra galaw ya lu.

  Karai a chyeju jaw e,

  Htani htana asak hkrung.

 2. 2. Si mat wa tim, Karai jinghku ni gaw,

  Galoi kabai da n hkrum.

  Matsing nyan hta nga ai masha yawng hpe

  Karai asak bai jaw na.

  Asak hkrung lu na, hparadisu hta,

  Htani htana grin nga na.

  (CHORUS)

  Si ai ni, shaga yang htan na.

  Matsun ga majaw hkrung wa.

  Sadi dung ai mayam ni,

  Shi myit dum, n malap ai.

  Hkum mau mu, kamsham myit madun,

  Hkrung rawt hkra galaw ya lu.

  Karai a chyeju jaw e,

  Htani htana asak hkrung.

(Yhn 6:40; 11:11, 43; Yak 4:14 ni hpe mung yu u.)