Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 MAHKAWN 145

Karai Ga Sadi Jaw Ai Hparadisu

Select an Audio Recording
Karai Ga Sadi Jaw Ai Hparadisu
Yu Na Ni

(Luka 23:43)

 1. 1. Hparadisu Karai ga sadi,

  Hkristu hku na galaw ya na,

  Yubak mara ni yeng seng kau na,

  Si hkrung si htan shamat kau na.

  (CHORUS)

  Mungkan ting gaw Hparadisu

  Byin wa na hpe anhte kamsham.

  Hkristu Yesu galaw ya na,

  Karai a ga hpring tsup wa na.

 2. 2. Karai myit ra ai lam hte maren,

  Hkristu Yesu ga sadi jaw.

  Si mat ai ni asak hkrung wa na.

  ‘Hparadisu hta nga lu na.’

  (CHORUS)

  Mungkan ting gaw Hparadisu

  Byin wa na hpe anhte kamsham.

  Hkristu Yesu galaw ya na,

  Karai a ga hpring tsup wa na.

 3. 3. Hparadisu ga sadi jaw da,

  Hkawhkam wa gaw Yesu Hkristu.

  Yawng a matu Karai hpe shakawn,

  Chyeju dum let sadi dung ga.

  (CHORUS)

  Mungkan ting gaw Hparadisu

  Byin wa na hpe anhte kamsham.

  Hkristu Yesu galaw ya na,

  Karai a ga hpring tsup wa na.

(Mat 5:5; 6:10; Yhn 5:28, 29 ni hpe mung yu u.)