Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 MAHKAWN 139

Mungkan Nnan Hpe Shingran Yu U

Select an Audio Recording
Mungkan Nnan Hpe Shingran Yu U
Yu Na Ni

(Shingran 21:1-5)

 1. 1. Yawng mayawng gaw nnan byin wa

  Dai aten hpe anhte shingran yu ga.

  Ngwi pyaw simsa lam hkamsha na.

  Gara hku byin wa na myit yu ga.

  Nhkru nhkra lam mung n nga.

  Karai uphkang lam agrin mat na.

  Mungkan nnan hpang ai ten du ai shaloi,

  Myit kraw kata kaw na shakawn nsen pru wa:

  (CHORUS)

  “Yawng a matu Karai hpe chyeju dum.

  Kasha up ai hku nnan bai byin wa.

  Anhte salum kaw na shakawn mahkawn mangoi;

  Hpung atsam, shakawn shagrau lam yawng nang madu.”

   2. Shingran yu ga, anhte yawng gaw

 2. Mungkan nnan hta du taw nga ai zawn,

  Myit tsang hpa lam, hkrit hpa lam ni

  Mu lu, na lu sana n rai sai.

  Karai tsun ai hku yawng byin wa;

  Yawng a ntsa shi a sum ka-up.

  Si ai hta yup pyaw nga ai ni hpe sharawt;

  Shanhte yawng hte arau shakawn kungdawn nga na:

  (CHORUS)

  “Yawng a matu Karai hpe chyeju dum.

  Kasha up ai hku nnan bai byin wa.

  Anhte salum kaw na shakawn mahkawn mangoi;

  Hpung atsam, shakawn shagrau lam yawng nang madu.”

(Shk 37:10, 11; Esa 65:17; Yhn 5:28; 2 Pe 3:13 ni hpe mung yu u.)