Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 MAHKAWN 1

Yehowa A Arawng Sadang Ni

Select an Audio Recording
Yehowa A Arawng Sadang Ni
Yu Na Ni

(Shingran 4:11)

 1. 1. Karai Yehowa, hpung shingkang kaba.

  Nhtoi a npawt, lamu ga Hpan Madu.

  Anhte yawng hpe asak jaw ai Karai.

  Arawng sadang grau htum ai Karai.

 2. 2. Tara rap ra ai, Madu Yehowa.

  Dinghpring ai tara, anhte chye hkra tsun dan.

  Mungga ni hta, nyan hpaji atsam hpe,

  Htoi tu ai hte dan dawng let mu lu.

 3. 3. Na a tsawra myit yawng mayawng hta grau.

  Kaja htum kumhpa yawng gaw Karai kaw na.

  Mauhpa amu, chyoi pra htum ai mying hpe,

  Kabu gara let ndau shana.

(Shk 36:9; 145:6-13; Hpj 3:14; Yak 1:17 ni hpe mung yu u.)