Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

HKAJA 14

Madung Lam Hpe Dan Dawng Ra

Madung Lam Hpe Dan Dawng Ra

Shawa masha ni hpe lam langai ngai tsun dan na matu, kamsham hkap la wa na matu, shadut ya na matu galaw mayu ai kun? Nang lata ai madung lam hte tsun dan na lam ni gaw nang yaw shada ai hku tang du hkra karum ya na re.