Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Chyum Laika A Madu Gaw Kadai Rai?

Chyum Laika A Madu Gaw Kadai Rai?

Chyum Laika hpe masha ka ai rai yang, hpa majaw “Karai Kasang a Mung ga” ngu tsun ai kun? (1 Htesaloni 2:13) Myit mang ai lam ni hpe Karai Kasang gaw masha ni hpang de, gara hku lam matsun ya ai kun?