Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Daw 8: Chyum Laika tau Tsun tawn ai Lam ni Hkrum Tsup wa ai

Daw 8: Chyum Laika tau Tsun tawn ai Lam ni Hkrum Tsup wa ai

Chyum Laika gaw teng teng byin lai wa ai maumwi ni a lam hpe chyu sha ka tawn ai nrai. Du na ra ai aten hta byin wa na lam ni hpe mung ka tawn ai. Shinggyim masha ni gaw htawm hpang e, byin wa na lam ni hpe ntsun lu ai. Dai majaw Chyum Laika gaw Karai Kasang kaw na du sa ai re, ngu nna chye lu ai. Htawm hpang e du wa na lam hte seng nna Chyum Laika hta hpa tsun da a ni?

Karai Kasang a majan kaba hte seng nna tsun tawn ai. Dai majan kaba hta Karai Kasang gaw ga ntsa na nhkru ai masha mahkra hte nkaja ai lam yawng hpe yeng seng kau na ra ai. Raitimung shi hpe nawku ai masha ni hpe gaw makawp maga la na ra ai. Karai Kasang a hkawhkam Yesu gaw Karai Kasang a mayam ni ngwi pyaw simsa ai hte nga lu na matu lajang ya na re. Shanhte machyi ai hte, si ai galoi mung n hkrum na sai.

Ginding aga ntsa hta Hparadisu ningnan langai mi Karai Kasang galaw ya na re majaw, anhte kabu shara re. Teng ai nrai ni? Raitimung dai Hparadisu e, nga mayu yang lama ma galaw ra ai. Hpang jahtum na maumwi hta Karai Kasang hpe nawku ai masha ni a matu, shi lajang tawn ai ndai shaman chyeju ni hkam la lu hkra hpa galaw ra ai hpe anhte sharin la lu na re. Dai majaw DAW 8 hpe hti nna htawm hpang hte seng nna Chyum Laika gaw hpa lam ni tau tsun tawn ai ni ngu ai hpe yu yu ga.

Hparadisu langai mi a yu ginra