Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

September 10-16

YAWHAN 3-4

September 10-16
 • Mahkawn 57 hte Akyu Hpyi

 • Ga Nhpaw (min. 3 (sh) yawm)

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

 • Yesu Gaw Samari Num Langai Hpe Sakse Hkam”: (min. 10)

  • Yhn 4:6, 7​—⁠Yesu gaw ba nga ai raitim, Samari num hpe ga shaga na matu shakut wa (nwtsty hkaja matsing)

  • Yhn 4:21-24​—⁠Yesu a masat kaman sakse hkam ai lam gaw, grai kaba ai sakse hkam lam byin wa

  • Yhn 4:39-41​—⁠Yesu shakut shaja galaw ai majaw, Samari masha law law shi hpe kamsham wa

 • Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam (min. 8)

  • Yhn 3:29​—⁠Ndai daw kaji hpe anhte gara hku chye na ai kun? (“la nnan a jinghku” nwtsty hkaja matsing)

  • Yhn 4:10​—⁠Samari num gaw, Yesu tsun wa ai “hkrung ai ntsin” hpe gara hku chye na wa ai byin mai ai kun? Raitim, Yesu hpa hpe tsun mayu ai kun? (“hkrung ai ntsin” nwtsty hkaja matsing)

  • Ndai bat Chyum hti lamang hta, Yehowa a lam hpa sharin la wa ai kun?

  • Ndai bat Chyum hti lamang kaw nna, gara wenyi sut gan ni hpe tam mu wa sai kun?

 • Chyum Hti Lamang: (min. 4 (sh) yawm) Yhn 4:1-15

HKAW TSUN BUNGLI HTA JAILANG U

 • Hkaw Tsun Ten: (min. 2 (sh) yawm) Tsun shaga ladat hpe lang u.

 • Shawng Nnan Bai Kawan Video: (min. 5) Video hpe madun nna bawngban u.

 • Mungga: (min. 6 (sh) yawm) wp16.2 9 ¶1-4​—⁠Madung Lam: Yawhan 4:23 hpe sang lang dan ai lam.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM