Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

September 12-18

Shakawn Kungdawn 120-134

September 12-18
 • Mahkawn 33 hte Akyu Hpyi

 • Ga Nhpaw (min. 3 (sh) yawm)

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

 • Yehowa Kaw Na, Ngai Hpe Karum Ai Lam Pru Wa”: (min. 10)

  • Shk. 121:​1, 2​—⁠Yehowa gaw yawng mayawng hpe hpan da ai majaw shi hpe kamsham mai (w04 12/15 12 ¶3)

  • Shk. 121:​3, 4​—⁠Yehowa gaw shi a mayam ni ra kadawn nga ai hpe jaw na matu maja nga (w04 12/15 12-13 ¶4)

  • Shk. 121:​5-8​—⁠Yehowa gaw shi a mayam ni hpe sadi dung nna makawp maga ya (w04 12/15 13 ¶5-7)

 • Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam: (min. 8)

  • Shk. 123:2​—⁠“Mayam ni a myi” hte seng nna ga sha­dawn gaw hpa hpe tsun mayu ai kun? (w06 9/1 15 ¶4)

  • Shk. 133:​1-3​—⁠Ndai shakawn kungdawn laika hta na sharin la mai ai lam langai gaw hpa rai ta? (w06 9/1 16 ¶2)

  • Ndai bat Chyum hti lamang hta Yehowa a lam hpa sha­rin ya ai kun?

  • Ndai bat Chyum hti lamang kaw na gara lam ni hpe hkaw tsun bungli hta jailang mai na kun?

 • Chyum Hti Lamang: (min. 4 (sh) yawm) Shk. 127:1–129:8

Hkaw Tsun Bungli Hta Jailang U

 • Hkaw Tsun Ten: (min. 2 (sh) yawm) bhs​—⁠Masin pawt ai nta madu hpe bai htang ai lam..

 • Bai Kawan Ai Lam: (min. 4 (sh) yawm) bhs​—⁠Nta madu hpe zuphpawng sa lung na matu saw shaga ai lam.

 • Chyum Ga Sharin: (min. 6 (sh) yawm) fg daw 8 ¶6​—⁠Chye wa ai ni hpe ta tut jailang lu na matu karum ya u.

Hkristan Prat Hkrun Lam

 • Mahkawn 114

 • Yehowa Gaw Ngai Na Matu Grai Galaw Ya Wa Sai: (min. 15) Yehowa Gaw Ngai Na Matu Grai Galaw Ya Wa Sai jw.org/kac video hpe madun u. (Ndai ga baw a lawu hta yu u: ANHTE A LAM > GALAW AI LAM NI) Ndai ga san ni hpe bawngban u: Nauna Crystal hpe Yehowa gara hku karum ya wa ai kun? Dai gaw shi hpe hpa ga­law na matu shadut ya ai kun? N kaja ai myit ni rawng wa ai shaloi shi hpa galaw ai kun? Shi a mahkrum ma­dup gaw nang hpe gara hku karum ya ai kun?

 • Hpung Chyum Laika Hkaja Hpawng: (min. 30) my daw. 48

 • Bai Maram Ai Lam Hte Hpang Na Bat A Matu Tau Hkrau Dinglik Ai Lam (min. 3)

 • Mahkawn 39 hte Akyu Hpyi