Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

October 15-21

YAWHAN 13-14

October 15-21
 • Mahkawn 100 hte Akyu Hpyi

 • Ga Nhpaw (min. 3 (sh) yawm)

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

 • Ngai Nanhte A Matu Kasi Kamang Tawn Da Ni Ai”: (min. 10)

  • Yhn 13:5​—⁠Yesu gaw sape ni a lagaw hpe kashin ya wa (nwtsty hkaja matsing)

  • Yhn 13:12-14​—⁠Sape ni gaw ‘shada da a lagaw kashin’ ya na lit nga (nwtsty hkaja matsing)

  • Yhn 13:15​—⁠Yesu a sape yawng gaw, shi a shagrit shanem ai kasi hpe hkan sa ra (w99 3/1 31 ¶1)

 • Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam: (min. 8)

  • Yhn 14:6​—⁠Yesu gaw gara hku nna, ‘lam, tengman ai hte asak’ re ai kun? (“Lam gaw ngai rai nga nngai, teng man ai hte asak mung, ngai rai” nwtsty hkaja matsing)

  • Yhn 14:12​—⁠Yesu hpe kamsham ai ni gaw, gara hku nna shi galaw ai amu hta “grau kaba ai amu” hpe galaw na rai kun? (“dai hta grau kaba ai amu” nwtsty hkaja matsing)

  • Ndai bat Chyum hti lamang hta, Yehowa a lam hpa sharin la wa sai kun?

  • Ndai bat Chyum hti lamang kaw nna, gara wenyi sut gan ni hpe tam mu wa sai kun?

 • Chyum Hti Lamang: (min. 4 (sh) yawm) Yhn 13:1-17

HKAW TSUN BUNGLI HTA JAILANG U

 • Hkaw Tsun Ten: (min. 2 (sh) yawm) Masat kaman sakse hkam ai shaloi, tsun shaga ladat hpe lang u.

 • Shawng Nnan Bai Kawan: (min. 3 (sh) yawm) Tsun shaga ladat hpe lang u.

 • No.2 Lang Bai Kawan Video: (min. 5) Video hpe madun nna bawngban u.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM