Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

October 31–November 6

Ga Shagawp 22-26

October 31–November 6
 • Mahkawn 88 hte Akyu Hpyi

 • Ga Nhpaw (min. 3 (sh) yawm)

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

 • Ma Kaji Hpe, Shi Hkan Mai Ai Lam Hta Sharin U”: (min. 10)

  • Ga Sha. 22:6; 23:24, 25​—⁠Kashu kasha ni hpe Chyum Laika matsun hte maren sharin ya ai gaw ngwi pyaw ai, myit dik ai hte lit la chye ai masha ni byin shangun (w08 4/1 16; w07 6/1 31)

  • Ga Sha. 22:15; 23:13, 14​—⁠Kun dinghku a matu lang ai “shingna” ngu ai ga si gaw, sharin shaga ai lam amyu myu hpe tsun (w97 10/15 32; it-2-E 818 ¶4)

  • Ga Sha. 23:22​—⁠Asak hpring ngut sai kasha ni mung Kanu Kawa ni jaw ai hpaji kaw nna akyu lu mai (w04 6/15 14 ¶1-3; w00 6/15 21 ¶13)

 • Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam: (min. 8)

  • Ga Sha. 24:16​—⁠Asak gat shing jawng poi hta matut nna gat na matu, ndai Chyum daw gaw gara hku karum ya ai kun? (w13 3/15 4-5 ¶5-8)

  • Ga Sha. 24:27​—⁠Ndai Chyum daw hpe anhte gara hku chye na ai kun? (w09 10/15 12)

  • Ndai bat Chyum hti lamang hta Yehowa a lam hpa sharin ya ai kun?

  • Ndai bat Chyum hti lamang kaw na gara lam ni hpe hkaw tsun bungli hta jailang mai na kun?

 • Chyum Hti Lamang: (min. 4 (sh) yawm) Ga Sha. 22:1-21

Hkaw Tsun Bungli Hta Jailang U

 • Hkaw Tsun Ten: (min. 2 (sh) yawm) JW.ORG card​—⁠Masat kaman sakse hkam u.

 • Bai Kawan Ai Lam: (min. 4 (sh) yawm) JW.ORG card​—⁠Hpang kalang bai sa kawan na matu lam hpaw da u. Chyum Laika Hpe Hpa Majaw Hkaja Ra Ai Kun? video hpe shachyen nna hpungdim dat u.

 • Chyum Ga Sharin: (min. 6 (sh) yawm) bhs 104, Teng Man Lam 3

Hkristan Prat Hkrun Lam

 • Mahkawn 101

 • JW.ORG Card Ni Hpe Atsawm Jailang Nga Ai Kun?”: (min. 15) Bawngban u. Hkaw tsun ladat video hpe madun nna, dan dawng lam ni hpe bawngban u. Ndai Card ni hpe aten shagu bang da na matu, hkaw tsun masha ni hpe n-gun jaw u.

 • Hpung Chyum Laika Hkaja Hpawng: (min. 30) my daw. 4, maumwi 56

 • Bai Maram Ai Lam Hte Hpang Na Bat A Matu Tau Hkrau Dinglik Ai Lam (min. 3)

 • Mahkawn 35 hte Akyu Hpyi