Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

January 15-21

Mahte 6-7

January 15-21
 • Mahkawn 21 hte Akyu Hpyi

 • Ga Nhpaw (min. 3 (sh) yawm)

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

 • Mungdan Hpe Shawng Tam Nga Mu”: (min. 10)

  • Mah. 6:10​—⁠Yesu a akyu hpyi ga hta Mungdan lam hpe shawng tsun da ai gaw grau ahkyak ai hpe madun (bhs 178 ¶12)

  • Mah. 6:24​—⁠Karai Kasang a matu hte Sut Su na matu kalang ta mayam n lu yam (nwtsty hkaja matsing)

  • Mah. 6:33​—⁠Mungdan hpe shawng tawn nna, sadi dung ai ni a ra rawng ai hpe, Yehowa madi shadaw ya (nwtsty hkaja matsing; w16.07 12 ¶18)

 • Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam: (min. 8)

  • Mah. 7:12​—⁠Hkaw tsun bungli a matu shajin ai shaloi, ndai Chyum daw gaw gara hku karum ya ai kun? (w14 5/15 14 ¶14-16)

  • Mah. 7:28, 29​—⁠Yesu sharin ya ai kaw nna shawa masha ni hpa akyu lu ai kun? Hpa majaw kun? (“mau mat nga ma ai,” “shi sharin shaga ai lam,” “shanhte a laika ka ai sara ni zawn n rai,” nwtsty hkaja matsing hta na Mah. 7:​28, 29)

  • Ndai bat Chyum hti lamang hta Yehowa a lam hpa sharin la wa ai kun?

  • Ndai bat Chyum hti lamang kaw nna gara wenyi sut gan ni hpe tam mu wa sai kun?

 • Chyum Hti Lamang: (min. 4 (sh) yawm) Mah. 6:1-18

HKAW TSUN BUNGLI HTA JAILANG U

 • Hkaw Tsun Ten: (min. 2 (sh) yawm) Tsun shaga ladat hte hpang u. Na a magam lawk hta byin chye ai ninghkap ai lam langai hpe bai htang ai lam.

 • Shawng Nnan Bai Kawan: (min. 3 (sh) yawm) Tsun shaga ladat hte hpang u. Nta kaw n re ai sha, kaga shara hta shi hpe hkaw tsun wa ai raitim, ya shi nta chyinghka hta mahtai jaw ai lam.

 • No.2 Lang Bai Kawan Video: (min. 5) Video hpe madun nna bawngban u.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

 • Mahkawn 118

 • Hkum Tsang Nga Myit”: (min. 15) Bawngban u. Yesu A Ga Shadawn Ni Kaw Nna Sharin La U​—⁠Ntsa Malen Na U Ni Hte Hkalaw Pan Ni Hpe Mada Yu U ngu ai video hpe madun nna hpang u.

 • Hpung Chyum Laika Hkaja Hpawng: (min. 30) bhs daw. 6, ¶1-8

 • Bai Maram Ai Lam Hte Hpang Na Bat A Matu Tau Hkrau Dinglik Ai Lam (min. 3)

 • Mahkawn 132 hte Akyu Hpyi