Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

August 13-19

LUKA 19-20

August 13-19
 • Mahkawn 84 hte Akyu Hpyi

 • Ga Nhpaw (min. 3 (sh) yawm)

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

 • Gumhpraw Joi Shi Ga Shadawn Kaw Nna Sharin La Lu”: (min. 10)

  • Luk 19:12, 13​—⁠“Arawng lu ai masha langai” gaw, shi bai nhtang wa ai du hkra, hpaga ga na matu shi a mayam ni hpe tsun da (jy 232 ¶2-4)

  • Luk 19:16-19​—⁠Sadi dung ai mayam ni gaw, atsam amyu myu nga nna, langai hpra gaw shagrau hkrum wa (jy 232 ¶7)

  • Luk 19:20-24​—⁠Nshawp ai mayam langai gaw, bungli n galaw ai majaw hkrat sum mat (jy 233 ¶1)

 • Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam: (min. 8)

  • Luk 19:43​—⁠Yesu a ga ni gara hku hpring tsup wa ai kun? (“gaduk dap jung nna wang da” nwtsty hkaja matsing)

  • Luk 20:38​—⁠Yesu tsun ai ga gaw, hkrung rawt ai lam hpe kamsham ai anhte a myit hpe gara hku shangang ya ai kun? (“yawng mayawng hte gaw, shi a man e hkrung nga ma ai” nwtsty hkaja matsing)

  • Ndai bat Chyum hti lamang hta, Yehowa a lam hpa sharin la wa ai kun?

  • Ndai bat Chyum hti lamang kaw nna, gara wenyi sut gan ni hpe tam mu wa sai kun?

 • Chyum Hti Lamang: (min. 4 (sh) yawm) Luk 19:11-27

HKAW TSUN BUNGLI HTA JAILANG U

 • Hkaw Tsun Ten: (min. 2 (sh) yawm) Tsun shaga ladat hpe lang u.

 • Shawng Nnan Bai Kawan Video: (min. 5) Video hpe madun nna bawngban u.

 • Mungga: (min. 6 (sh) yawm) w14 8/15 30-31​—⁠Ga Baw: Luka 20:34-36 Hta Na Yesu A Ga Ni gaw, Mungkan Ga Na Hkrung Rawt Ai Hpe Tsun Mayu Ai Kun?

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM