Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wegbur

 AḤRIC WIS 13

Liman n ṣṣeḥ yessufuɣ ɣer sseεd yeţdumun

Liman n ṣṣeḥ yessufuɣ ɣer sseεd yeţdumun

TIRA IQEDSEN qqarent: “Aḥeqqi ad yidir s liman.” (At Ṛuma 1:17) Teεna-k lemεahda-yagi icebḥen. Amek meḥsub?

Mi gfukk Σisa Lmasiḥ ccɣel-is ɣef lqaεa, yuli s igenni akken ad yili neţţa d Ṛebbi. Zdat n inelmaden-is, “yeţwarfed ɣer igenni nutni ţmuqulen deg-s armi i t-tɣumm tagut.” (Lecɣal 1:9) Deg igenni, Ṛebbi yerra-t d Agellid bu tezmert. Qrib Σisa, “Mmi-s n bunadem,” a “d-yas [...] di tmanegt-is neţţa d lmalayekkat meṛṛa, ad iḥkem di lεaḍima-s; leǧnas meṛṛa a d-nnejmaεen zdat-es, a ten-ifṛeq am umeksa iεezzlen ulli ɣef tɣeṭṭen.” (Matta 25:31, 32) Melmi ara d-yeḍru waya?

Tira Iqedsen carent-ed ɣef yiwen n zzman anda ara ilin wuguren di ddunit kamel. Ayagi ad yili d limaṛa ara d-ibeggnen belli iqreb-ed lawan anda ara iḥaseb Lmasiḥ leǧnas. Atnah kra n lumuṛ n limaṛa-ya i d-yefka Σisa: “A d-yekker wegdud ɣer wayeḍ, a d-tekker tagelda ɣer tayeḍ. A d-tilint zzelzlat timeqqranin, a d-nnulfun lehlakat i gderrεen (i gneṭṭḍen) yerna a d-yeɣli laẓ deg waṭas n imukan, a d-ilin leεǧubat yessexlaεen.”Luqa 21:7, 10, 11.

Uguren yellan ass-a sseknen-d belli qrib ad iḥaseb Lmasiḥ leǧnas

Ass-a, lumuṛ-agi ḍerrun zdat n wallen-nneɣ. Qrib a d-yas Σisa akken ad imḥu imcumen. Γer taggara, ula d Cciṭan ad iţwanger! Lqaεa meṛṛa aţ-ţuɣal d lǧennet. Imdanen akken ma llan ad εicen di lehna ama gar-asen ama nutni d lḥiwan. “Uccen ad iεic kra n lweqt akk-d izimer, aɣilas ad iṭṭeṣ ɣer tama n yiɣid, aεejmi d yizem amecṭuḥ akk-d lḥiwan i sseččen akken ilaq ad ilin akken; yerna aqcic amecṭuḥ ad yezwir zdat-sen. Ur yeţţili cceṛ, ur teţţili lexsaṛa.” (Icεaya 11:6, 9) “Ulac win ara d-yinin: ‘Uḍneɣ.’ [...] Ass-nni a d-ldint wallen n iderɣalen yerna a d-ldin imeẓẓuɣen n iεeẓẓugen.” (Icεaya 33:24; 35:5) Ula d lmeggtin a d-ḥyun. “Yahwa ad isfeḍ imeṭṭawen yellan ɣef wudmawen meṛṛa” yerna “ur teţţili lmut, ur yeţţili leḥzen, ur yeţţili umeǧǧed, ur yeţţili lqeṛḥ.” (Icεaya 25:8; Aweḥḥi 21:4) Ass-nni, Ṛebbi ad yaweḍ ɣer wayen yeqsed a t-ixdem di tazwara i lqaεa. D ayen ifazen i ɣ-iţṛaǧun ɣer zdat!

Sgem (snerni) liman-ik!

Anwa ara iǧazi Ṛebbi s temεict di Lǧennet? D wid i gesεan liman n ṣṣeḥ!

Ur teţţu ara belli liman-ayi ireṣṣa ɣef tmusni iṣeḥḥan n Wawal n Ṛebbi. Ihi ur ḥebbes ara, ţnadi aţ-ţissineḍ Ṛebbi akk-d Σisa.

Wid yesεan liman n ṣṣeḥ ad εicen i dayem di Lǧennet

Liman n ṣṣeḥ yeţdemmir ɣer lefεayel yelhan. Tira Iqedsen nnant-ed: “Liman ur nesεi ara lecɣal yelhan yemmut.” (Yeεqub 2:26) Ma txeddmeḍ ayen yelhan, aţ-ţεandeḍ ṣṣifat igerrzen n Ṛebbi, yeεni tazmert-is, lḥeqq-is, lekyasa-s akk-d leḥmala-s. Xdem ayen iwumi i tzemreḍ akken  aţ-ţeţεanadeḍ dima Ṛebbi di ṣṣifat-agi!

Ma tbeggneḍ-d tesεiḍ liman n ṣṣeḥ, aţ-ţeţţubarkeḍ xilla. Bla ccekk, d abrid ara k-yessufɣen ɣer sseεd, si tura yerna i lebda!