Adam d Ḥewwa mmuten axaṭer ur uɣen ara awal i Ṛebbi. Laṣel n ddunit 3:6, 23

Ḥewwa tessemḥess i wezrem-nni, dɣa tečča si lfakya-nni. Umbeεd, tefka seg-s i Adam i geččan ula d neţţa.

Ayen i xedmen diri-t, d ddnub. Ṛebbi yessufeɣ-iten-id ihi si Lǧennet-nni anda i zedɣen.

Tamεict tewεeṛ ama fell-asen ama ɣef warraw-nsen. Adam d Ḥewwa uɣalen d imɣaren, ssyin mmuten. Ulac saniɣer i ṛuḥen mi mmuten; tfukk ddunit fell-asen.

 Am uɣebbar, wid yemmuten ulac tudert deg-sen. Laṣel n ddunit 3:19

Neţmeţţat axaṭer nekka-d akk si Adam d Ḥewwa. Lmeggtin ur zmiren ara ad walin, ad slen neɣ ad xedmen kra.—Amusnaw 9:5, 10.

Ur yelli ara di lebɣi n Yahwa ad mmten yemdanen. Qrib a d-yeḥyu wid yemmuten. Ma ḥessen-as, ad εicen i lebda.