Afus yeţţaru γef lḥiḍ

ACU akka iḍerrun dagi? Agellid n Babil iεreḍ-ed alef n yemdanen mechuṛen γer yiwet n tmeγra tameqrant. Atnan ssexdamen tiqbucin n ddheb d lfeṭṭa akk-d ifenǧalen i d-ddmen si lemqam n Yahwa, yellan di Yarucalim. Di teswiεt kan, ffγen-d iḍudan n ufus n wemdan, bdan ţţarun γef lḥiḍ. Lγaci meṛṛa iffeγ-iten leεqel.

Belcatsar akk-d inebgawen-is

D Belcatsar, mmi-s n mmi-s n Nabuxadnuẓur, i gellan d agellid di zzman-nni. Iεeggeḍ s ṣṣut εlayen a s-d-awin iseḥḥaren-is meṛṛa. Yenna-yasen: ‘Win ara d-iγren tira-yagi yerna ara iyi-d-yefken lmeεna-s a t-γnuγ s tikciwin w’ad yuγal d amḍebber wis tlata di tgelda-w (lḥukuma-w).’ Lameεna ula d yiwen seg iseḥḥaren-is ur yezmir a d-iγer tira-nni neγ a d-yefk lmeεna-s.

Yemma-s n ugellid tesla i lḥess, dγa tekcem γer wanda akken i tella tmeγra. Tenna i ugellid: ‘Ur ţţagad ara. Yella yiwen wergaz di lḥukuma-k i gessnen iṛebbiten iqedsen. Asmi i gella jeddi-k Nabuxadnuẓur d agellid, yerra-t d aqerru γef iseḥḥaren-is meṛṛa. Isem-is Danyil. Ini a k-t-id-awin akken a k-d-yefk lmeεna n tira-yagi.’

Imiren-nni kan wwin-d Danyil. Lḥaǧa tamezwarut i gexdem: yugi tikciwin-nni i s-fkan. Mbeεd yessefhem i Belcatsar acuγer yekkes zik-nni Yahwa tageldit (leḥkem) i jeddi-s Nabuxadnuẓur. Danyil yenna-yas: ‘Yeččuṛ d zzux, γef waya i t-iεuqeb Yahwa.’

Danyil yenna i Belcatsar: ‘Kečč teẓriḍ d acu yeḍran d jeddi-k, lameεna teččuṛeḍ d zzux am neţţa. Tewwiḍ-d tiqbucin d ifenǧalen si lemqam n Yahwa yerna teswiḍ deg-sen. Tḥemdeḍ iṛebbiten n wesγar d iṛebbiten n weẓru, lameεna ur tεuzzeḍ ara Axellaq-nneγ ameqran. Γef waya i d-iceggeε Ṛebbi afus-agi akken ad yaru imeslayen-a.’

Danyil yenna diγen: ‘Atah wayen yuran: MENA, MENA, TEQAL d FARSIN.’

‘Aţah lmeεna n wayen akka yuran. MENA: Ṛebbi yeḥseb ussan n lḥukuma-k yerna yessaweḍ-iţ γer lḥedd-is. TEQAL: teţwawezneḍ di lmizan, yerna ufan-k txuṣṣeḍ. FARSIN: lḥukuma-k teγli ger ifassen n wat Faras d wat Maday.’

Werεad yekfi Danyil ameslay mi d-ẓedmen wat Faras d wat Maday γef Babil. Steεmṛen tamdint-nni yerna nγan Belcatsar. Ayen akk yuran γef lḥiḍ yeḍra-d deg yiḍ-nni! Ihi, d acu ara yeḍrun tura d wat Isṛayil? Ur neţεeṭṭil ara a t-nwali. Lameεna, a nẓer uqbel ayen yeḍran d Danyil.

Danyil 5:1-31.Isteqsiyen

 • Acu yeḍran di tmeγra tameqrant m’akken i gessexdem ugellid n Babil tiqbucin d ifenǧalen i d-yeţwaddmen si lemqam n Yarucalim?
 • Acu yenna Belcatsar i iseḥḥaren-is? Lameεna acu ur wwiḍen ara a t-xedmen?
 • Acu i s-tenna yemma-s i Belcatsar?
 • Σlaḥsab n wayen yenna Danyil i ugellid, acuγer i d-iceggeε Ṛebbi afus-nni iwakken ad yaru γef lḥiḍ?
 • Amek i d-yessefhem Danyil imeslayen-nni yuran γef lḥiḍ?
 • Acu yeḍran m’akken yella iheddeṛ Danyil?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer Danyil 5:1-31.

  Acu n lxilaf yellan ger tugdi n Ṛebbi ţ-ţugdi i gḥuss Belcatsar m’akken i gwala tira-nni γef lḥiḍ? (Dan. 5:6, 7; Ahel. 19:9; Ṛuma 8:35-39)

  Amek i d-isbeggen Danyil tirrugza m’akken i gehdeṛ i ugellid d imeqranen-is? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Lec. 4:29)

  Amek i d-yessken wayen yuran di Danyil ixef 5 belli Yahwa d Aneḥkam ameqran γef txelqit meṛṛa? (Dan. 4:17, 25; 5:21)