TEẒRIḌ acuγer ideεεu wergaz-agi γer Yahwa? Acimi yessa tibṛatin-agi zdat n uεalṭar n Yahwa? Argaz-a isem-is Ḥizqiyahu. Yeḥkem γef tgelda n usammer n Isṛayil yesεan sin leεṛac. Agellid-agi yesεa aγilif ameqran. Teẓriḍ acimi?

Agellid Ḥizqiyahu yeţẓalla

Axaṭer yusa-d lεeskeṛ n tmurt n Acur ad yeẓdem γef tgelda n sin n leεṛac iγef yeḥkem. Yuγ lḥal At Acur ssengren yakan εecṛa leεṛac n umalu. Yahwa iεemmed ad yeḍru waya axaṭer yejhel wegdud.

Tibṛatin-agi yessa Ḥizqiyahu zdat n Yahwa ţ-ţid i s-d-iceggeε ugellid n Acur. Acu i d-yuran deg-sent? Agellid n Acur yumeṛ i Ḥizqiyahu ad yeknu zdat-es yerna yekkat-ed di Yahwa Ṛebbi. Γef wannect-a i geẓẓull Ḥizqiyahu, yenna: ‘A Yahwa, sellek-aγ seg ufus n ugellid n Acur. Akka leǧnas meṛṛa ad εelmen belli d kečč kan i d Ṛebbi.’ Yahwa a d-iḥess i Ḥizqiyahu?

Ḥizqiyahu d agellid yelhan. Ur icuba ara yir igelliden n tgelda n εecṛa leεṛac n Isṛayil, neγ baba-s Aḥaz yellan d agellid n diri. Ḥizqiyahu yuγ awal i leqwanen meṛṛa n Yahwa. Mi gfukk Ḥizqiyahu taẓallit-is, nnbi Icεaya iceggeε-as lǧawab-agi i d-yekkan sγur Yahwa: ‘Agellid n Acur ur d-ikeččem ara tamdint n Yarucalim. Ula d yiwen seg iεsekṛiwen-is ur d-iţqerrib γur-es. Ur d-kkaten ula d yiwet n tḥeṛbunt γer temdint.’

Muqel ţţeswiṛa-ya. Teẓriḍ anwa-ten iεsekṛiwen-agi meṛṛa yemmuten? D At Acur. Yahwa iceggeε-ed lmelk-is i genγan deg yiwen yiḍ 185 000 n iεsekṛiwen. Imiren agellid n Acur yekker, yuγal γer tmurt-is.

Iεsekṛiwen n wat Acur mmuten

Tagelda n sin leεṛac teţţusellek, agdud yethedden kra n lweqt. Asmi i gemmut Ḥizqiyahu, d mmi-s Manaci i guγalen d agellid. Ama d neţţa ama d mmi-s Amun i t-id-iḍefren ur llin d igelliden yelhan. Tamurt teččuṛ daγen ţ-ţimenγiwt akk-d leqher. Asmi i gemmut ugellid Amun s ufus n iqeddacen-is, d mmi-s Yucyahu i guγalen d aneḥkam γef tgelda n sin leεṛac.

2 Igelliden 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Isteqsiyen

 • Anwa-t wemdan-agi yellan di ţţeswiṛa? Acimi yetḥeyyeṛ aṭas?
 • D acu-tent tebṛatin-a i gessa Ḥizqiyahu zdat n Ṛebbi? Acimi yeţẓalla?
 • Amek i iga ugellid Ḥizqiyahu? Yahwa yessexdem nnbi Icεaya akken ad iceggeε lexbaṛ i Ḥizqiyahu. Acu-t lexbaṛ-agi?
 • Acu yexdem lmelk n Yahwa i wat Acur akken i t-teţwaliḍ di ţţeswiṛa?
 • Xas akken tεac di lehna tgelda n sin leεṛac kra n lweqt, acu yeḍran si lmut n Ḥizqiyahu d asawen?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer 2 Igelliden 18:1-36.

  Amek i gnuda Ṛabcaqi, i ghedṛen s yisem n tmurt n Acur, ad issefcel liman n wat Isṛayil? (2 Igel. 18:19, 21; Tuf. 5:2; Ahel. 64:3)

  Amek i ttabaεen Inagan n Yahwa lemtel n Ḥizqiyahu m’ara ţmagaren axaṣem? (2 Igel. 18:36; Ahel. 39:1; Lem. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 • Γer 2 Igelliden 19:1-37.

  Di lweqt-nneγ, amek i ttabaεen iqeddacen n Yahwa lemtel n Ḥizqiyahu di teswiεin n ccedda? (2 Igel. 19:1, 2; Lem. 3:5, 6; Iεeb. 10:24, 25; Yeε. 5:14, 15)

  Amek i geţwaγleb ugellid Sancirib tlata iberdan? Γer wuγur yefka lewhi wannect-a? (2 Igel. 19:32, 35, 37; Aweḥ. 20:2, 3)

 • Γer 2 Igelliden 21:1-6, 16.

  Ayγer i nezmer a d-nini belli Manaci d yiwen si yir akk igelliden i gḥekmen γef Yarucalim? (2 Amez. 33:4-6, 9)