Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wegbur

Taqsiṭ tis 62: Iγeblan n Dawed

Taqsiṭ tis 62: Iγeblan n Dawed

ASMI i gebda Dawed leḥkem-is di Yarucalim, Yahwa yesserbeḥ-it deg waṭas n lgirrat. Tecfiḍ? Yahwa iεuhed ad yefk tamurt n Kanεan i wat Isṛayil. Di zzman n Dawed, s lemεawna n Yahwa, tamurt meṛṛa i sen-iεuhed tuγal d ayla n wat Isṛayil.

Dawed d aneḥkam yelhan. Iḥemmel aṭas Yahwa. Akken kan i d-iḥeṛṛa Yarucalim, yewwi γer dinna asenduq n leεqed n Yahwa. Yebγa ad yebnu lemqam anda ara t-yerr.

Mi gennerna Dawed di leεmeṛ, yexdem ddnub ameqran. Yeẓra belli diri win iteddmen ayla n medden. Lameεna yiwet tmeddit, yuli γer ṣṣdeḥ n wexxam-is, dγa iwala yiwet n tmeṭṭut icebḥen aṭas. Isem-is Bat-Cibaε, argaz-is d aεsekṛiw yeţţusemman Uryah.

Dawed yebγa mliḥ Bat-Cibaε armi i ţ-id-yewwi s axxam-is. Argaz-is iṛuḥ γer lgirra. Dawed yeṭṭeṣ yid-es, yuγal terfed s tadist. Dawed yenneẓma ayendin. Dγa yura i Yuwab yellan d aneḥkam n lεeskeṛ-is akken ad imekken Uryah γer wemkan anda yeḥma imenγi iwakken a t-nγen. Asmi i gemmut Uryah, Dawed yuγal yezweǧ neţţa d Bat-Cibaε.

Yahwa yerfa aṭas γef Dawed. Dγa iceggeε-as aqeddac-is Natan akken a s-yemmeslay γef ddnubat yexdem. Tzemreḍ aţ-ţwaliḍ di ţţeswiṛa-ya m’akka i s-iheddeṛ. Dawed yendem aṭas deg wayen yexdem, γef waya ur t-iεuqeb ara Yahwa s lmut. Lameεna Yahwa yenna-yas: ‘Imi txedmeḍ yir leḥwayeǧ-agi aţ-ţemmagreḍ aṭas n iγeblan deg wexxam-ik.’ Ih, acḥal iγeblan i gemmuger Dawed!

Natan ineddeṛ Dawed

Amezwaru seg-sen: yemmut mmi-s i d-yesεa d Bat-Cibaε. Umbeεd, Amnun, mmi-s amenzu n Dawed, yeṭṭef weltma-s Tamar weḥd-es, iḥettem-iţ aţ-ţeṭṭeṣ yid-es. Abcalum, mmi-s nniḍen n Dawed yezεef zzεaf ameqran i t-yewwin ad ineγ Amnun. Iεedda kra n lweqt, Abcalum yufa lemzeyya γer waṭas n lγaci, dγa yesbedd iman-is d agellid. Γer taggara, Abcalum yemmut di lgirra yexdem neţţa d baba-s. Twalaḍ, mačči d yiwet n twaγit i gḥuzan Dawed!

Yuγ lḥal Bat-Cibaε tesεa-d aqcic, isem-is Sliman. Asmi i guγal Dawed d amγar yerna yehlek, mmi-s Adunyahu yeεreḍ ad yuγal d agellid deg wemkan n baba-s. Dγa Dawed yumeṛ i lmuqeddem Ṣaduq ad yedhen aqerru n Sliman s zzit akken a d-ibeggen belli d neţţa i guγalen tura d agellid. Mbeεd yemmut Dawed mi gesεa 70 iseggasen di leεmeṛ-is. Yeḥkem 40 n sna. Tura d Sliman i guγalen d agellid γef Isṛayil.

2 Camwil 11:1-27; 12:1-18; 1 Igelliden 1:1-48.Isteqsiyen

 • Γer taggara, amek i teḍra ţ-ţmurt n Kanεan s lemεawna n Yahwa?
 • Acu yeḍran yiwet n tmeddit m’akken yella Dawed γef ṣṣdeḥ n wexxam-is?
 • Acimi yerfa Yahwa γef Dawed?
 • Akken i teţwaliḍ di ţţeswiṛa, anwa i gceggeε Yahwa γer Dawed akken a s-yemmeslay γef ddnubat-is? Acu yenna i Dawed γef wayen i t-iţṛaǧun γer zdat?
 • Anwi iγeblan i gemmuger Dawed?
 • Anwa i guγalen d agellid n Isṛayil mbeεd Dawed?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer 2 Camwil 11:1-27.

  Amek ara nili ddaw n leεnaya n Yahwa ma nceγγel dima di leqdic-is?

  Acu yewwin Dawed γer ddnub? Anwa aεeggen iwumi ilaq ad ḥessen iqeddacen n Yahwa ass-a? (2 Cam. 11:2; Matta 5:27-29; 1 Kurin. 10:12; Yeε. 1:14, 15)

 • Γer 2 Camwil 12:1-18.

  Amek i zemren ad stenfεen lecyux d imawlan s webrid i d-iwwi Natan akken ad iweṣṣi Dawed? (2 Cam. 12:1-4; Lem. 12:18; Matta 13:34)

  Acuγer i gsemmeḥ Yahwa i Dawed? (2 Cam. 12:13; Ahel. 32:5; 2 Kurin. 7:9, 10)