Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wumuɣ amecṭuḥ

Ṛuḥ ɣer wegbur

Inagan n Yahwa

Taqbaylit

Tiqsiḍin n Wedlis Iqedsen

Taqsiṭ tis 61: Dawed yuγal d agellid

Taqsiṭ tis 61: Dawed yuγal d agellid

CAWUL yeεreḍ daγen ad yeṭṭef Dawed. Yeddem ihi 3000 iεsekṛiwen iẓewren, iṛuḥ ad inadi fell-as. Mi gesla Dawed s lexbaṛ-agi, iceggeε ixbaṛǧiyen ad walin anda yesbedd Cawul neţţa d iqeddacen-is iqiḍunen-nsen akken ad sεeddin iḍ. Mi d-uγalen, Dawed yesteqsa sin seg iqeddacen-is: ‘Anwa ara yeddun yid-i γer wegrur n Cawul?’

Dawed yessawal i ugellid Cawul

Abicay yerra-yas: ‘D nekk.’ Abicay d mmi-s n Ṣaruyah, weltma-s n Dawed. Dawed neţţa d Abicay ṛuḥen s leεqel γer wegrur. Mi wwḍen, ufan Cawul d iqeddacen-is ṭṭṣen. Ddmen ameẓrag n Cawul ţ-ţbuqalt-is n waman yersen γer tama n uqerruy-is. Ula d yiwen ur ten-iwala neγ ur sen-yesli axaṭer teγder-iten akk tnafa.

Muqel tura Dawed akk-d Abicay. Ffγen-d seg wegrur, atnan di ṭṭmana γef yixef n tewrirt. Dawed iεeggeḍ s ṣṣut εlayen i uneḥkam n lεeskeṛ n Isṛayil: ‘A Abnir, acuγer ur tεusseḍ ara agellid-ik? Muqel! Anda yella umeẓrag-is, anda tella diγen tbuqalt-is n waman?’

Cawul yuki-d, iεqel taγect n Dawed, dγa yesteqsa: ‘D kečč aya a Dawed?’ Twalaḍ ukessar-a Cawul akk-d Abnir?

Dawed yerra i Cawul: ‘D nekk a sidi agellid. Ayγer i teţnadiḍ a yi-teṭṭfeḍ? Anta lγelṭa i xedmeγ? Atah umeẓrag-ik ay agellid. Eǧǧ yiwen seg iqeddacen-ik a d-yali a t-in-yawi.’

Agellid Cawul akk-d Abnir

Cawul yesteγfer, yenna: ‘Denbeγ, ţ-ţisselbi i selbeγ.’ Dγa Dawed ikemmel abrid-is, Cawul yuγal s axxam-is. Lameεna Dawed yenna deg wul-is: ‘Ass-a neγ azekka ad iyi-ineγ Cawul. Axiṛ-iyi ihi ad rewleγ γer tmurt n Ifilistiyen.’ Dawed yekker, yexdem ayen i d-yenna. Dawed ikellex Ifilistiyen, yewwi-ten ad amnen belli yedda tura yid-sen.

Yiwen wass, kkren Ifilistiyen ad nnaγen d Isṛayil. Cawul akk-d Yunatan mmuten di sin di lgirra-yagi. Dawed yeḥzen aṭas, dγa yura yiwen usefru amelḥan anda icennu: ‘Aql-i ḥezneγ fell-ak a gma Yunatan. Acḥal i teεzizeḍ fell-i!’

Ssyin d asawen, Dawed yuγal γer Isṛayil, yezdeγ di temdint n Ḥibṛun. Yiwen wass tekker lgirra ger wid yeddan d Ic-Bucit, mmi-s n Cawul, d wid yebγan ad yuγal Dawed d agellid. Γer taggara, d wid yeddan d Dawed i grebḥen lgirra. Dawed yesεa 30 iseggasen di leεmeṛ-is asmi i guγal d agellid. Yeḥkem sebεa iseggasen d nnefṣ di Ḥibṛun. Dinna i s-d-lulen warrac i Dawed. Yiwen isem-is Amnun, wayeḍ Abcalum ma d wis tlata Adunyahu.

Tura yewweḍ-ed lawan ad iṛuḥ Dawed d lefḥul-is ad ẓedmen γef yiwet temdint icebḥen aṭas, yeţţusemman Yarucalim. D Yuwab, mmi-s nniḍen n Ṣaruyah, weltma-s n Dawed, i gezwaren γer ṭṭrad. Dawed iǧuza-t, yerra-t d aneḥkam n lεeskeṛ-is. Tura Dawed yebda leḥkem di temdint n Yarucalim.

1 Camwil 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Camwil 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Amezruy 11:1-9.Isteqsiyen

 • D acu yexdem Dawed neţţa d Abicay m’akken yeṭṭeṣ Cawul deg wegrur?
 • Anwi isteqsiyen yefka Dawed i Cawul?
 • Sani i gṛuḥ Dawed mi geǧǧa Cawul?
 • Dawed yeḥzen aṭas, dγa yexdem yiwen usefru icebḥen. Teẓriḍ acuγer?
 • Acḥal di leεmeṛ n Dawed asmi yuγal d agellid di Ḥibṛun? Ini-d ismawen n kra n warrac i d-yesεa.
 • Anda i geḥkem umbeεd Dawed?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer 1 Camwil 26:1-25.

  Ayen i d-yenna Dawed di 1 Camwil 26:11 ibeggen-ed lεeqliya yesεa γef wayen yeεnan ţţawil isbedday Ṛebbi. Teẓriḍ anta-ţ? (Ahel. 37:7; Ṛuma 13:2)

  Amek i γ-ţεawanen imeslayen n Dawed yellan di 1 Camwil 26:23 akken a nkemmel a nxeddem lxiṛ xas akken neţmager ala wid ur nesteεṛif ara s leḥsan i sen-nxeddem? (1 Igel. 8:32; Ahel. 18:20)

 • Γer 2 Camwil 1:26.

  Ass-a, amek i zemren a d-sbeggnen imasiḥiyen leḥmala lqayen wway gar-asen am tin icudden Dawed γer Yunatan? (1 Buṭ. 4:8; Kulus 3:14; 1 Yuḥ. 4:12)

 • Γer 2 Camwil 5:1-10.

  Acḥal iseggasen i geḥkem Dawed? Dawed yeḥkem di sin imeḍqan. Teẓriḍ anda, yerna acḥal iseggasen i geḥkem di mkul amkan? (2 Cam. 5:4, 5)

  Anwa i gellan deffir temγer n Dawed? Acu i γ-d-yesmektay wannect-a ass-a? (2 Cam. 5:10; 1 Cam. 16:13; 1 Kurin. 1:31; 2 Kurin. 4:7)