Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wumuɣ amecṭuḥ

Ṛuḥ ɣer wegbur

Inagan n Yahwa

Taqbaylit

Tiqsiḍin n Wedlis Iqedsen

Taqsiṭ tis 60: Abigayil akk-d Dawed

Taqsiṭ tis 60: Abigayil akk-d Dawed

TEẒRIḌ anta-ţ tmeṭṭut-agi icebḥen, i d-yemmugren Dawed? Isem-is Abigayil. Teččuṛ d lefhama. Lukan ur teḥbis ara afus n Dawed tili yexdem tawaγit. Lameεna uqbel a nwali tamsalt-agi, a nwali acu yeḍran d Dawed.

Mi gerwel γef Cawul, Dawed iṛuḥ yeffer deg yiwen lγar. Atmaten-is d wat wexxam-is meṛṛa ṣubben γur-es. Usan-d γur-es azal n 400 n yergazen iγef yuγal d aneḥkam. Syenna Dawed iṛuḥ γer ugellid n Muwab, yenna-yas: ‘Di leεnaya-k m’ur teǧǧiḍ baba d yemma ad qqimen γur-wen alamma walaγ acu ara yeḍrun yid-i.’ Mbeεd Dawed d yergazen yeddan yid-es ffren di tγaltin.

Mi gεedda wannect-a, Dawed immuger-ed Abigayil. Argaz-is Nabal d ameṛkanti, yekseb 3000 n wakraren d 1000 n tγeṭṭen. Nabal d yir argaz, lameεna tameṭṭut-is Abigayil tecbeḥ aṭas yerna tesεa leεqel. Yiwen wass tsellek at wexxam-is. Tebγiḍ aţ-ţeẓreḍ amek?

Dawed d iqeddacen-is xedmen leḥsan i Nabal. Ḥurben γef wulli-s. Yiwen wass ihi, Dawed iceggeε γer Nabal akken a s-issuter lemzeyya. Iqeddacen n Dawed leḥqen di lawan ideg Nabal d imeksawen-is ţellsen ulli. Ass-nni d ass n lfuṛuḥ. Nabal yesεa aṭas n lerẓaq i wučči. Dγa iqeddacen n Dawed nnan-as: ‘Nexdem-ak lxiṛ. Ur nukir ula d yiwen n yixef si tqeḍεit-ik, lameεna nḥunn γef wulli-k. Tura ihi, di leεnaya-k m’ur a γ-tefkiḍ ciṭuḥ n lqut.’

Nabal yerra-yasen: ‘Ur ţţakeγ ara lqut i lεibad i kkun-icban.’ Nabal yebda yekkat di Dawed. Iqeddacen n Dawed bernen γur-es, ḥkan-as ayen yeḍran. Dawed yerfa ayendin, dγa yumeṛ i iqeddacen-is: ‘Mkul yiwen a d-yeddem ssif-ines!’ Imiren ṭṭfen abrid akken ad nγen Nabal d wid yeddan yid-es.

Yiwen seg iqeddacen n Nabal yesla i yir lehduṛ-is, dγa iṛuḥ ad ixebbeṛ Abigayil γef wayen yeḍran. Abigayil tγawel tessewjed-ed lmakla. Mbeεd tεebba-ţ γef yeγyal, teṭṭef abrid. Mi temmuger Dawed, tṣubb-ed seg weγyul-is, teγli γef wudem zdat n Dawed, tenna-yas: ‘Di leεnaya-k a sidi, ur ţţak ara awal i wergaz-iw Nabal. Yejhel yerna ixeddem ḥaca tixessaṛin. Aţah tikci. Di leεnaya n Ṛebbi m’ur ţ-teqbileḍ yerna m’ur a γ-tsemmḥeḍ γef wayen yeḍran.’

Abigayil tewwi-d lmakla i Dawed

Dawed yerra-yas: ‘Ţ-ţameṭṭut tukyist i telliḍ. Tḥebseḍ-iyi ur nγiγ ara Nabal akken a d-rreγ ţţaṛ γef cceṛ i yi-ixdem. Ṛuḥ s axxam-im di lehna.’ Γer zdat mi gemmut Nabal, Abigayil tuγal d yiwet si tlawin n Dawed.

1 Camwil 22:1-4; 25:1-43.Isteqsiyen

 • Isem-is tmeṭṭut-agi ileḥḥun γer Dawed di ţţeswiṛa? Amek i teţwassen?
 • Anwa i d Nabal?
 • Acuγer i gceggeε Dawed kra n iqeddacen-is akken ad ssutren lemzeyya i Nabal?
 • Acu yenna Nabal i wid iceggeε Dawed γur-es? Acu yexdem imiren Dawed?
 • Amek i d-tesbeggen Abigayil lekyasa-ines?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer 1 Camwil 22:1-4.

  Anwa lemtel yelhan i d-teǧǧa twacult n Dawed deg wayen yeεnan lemεawna i glaq a nemyefk ger watmaten ţ-ţyessetmatin imasiḥiyen? (Lem. 17:17; 1 Tiṣal. 5:14)

 • Γer 1 Camwil 25:1-43.

  Acimi i d-iţţuweṣṣef Nabal am win ijehlen? (1 Cam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  Acu yesselmad lemtel n Abigayil i tmasiḥiyin izewǧen? (1 Cam. 25:32, 33; Lem. 31:26; Ifas. 5:24)

  Abigayil teḥbes afus n Dawed akken ur ixeddem ara snat n leḥwayeǧ n diri. Teẓriḍ d acu-tent? (1 Cam. 25:31, 33; Ṛuma 12:19; Ifas. 4:26)

  Amek tikli n Dawed zdat n imeslayen n Abigayil tezmer aţ-ţεiwen irgazen n lweqt-nneγ ad sεun tamuγli n Yahwa γef tlawin? (Lec. 21:8, 9; Ṛuma 2:11; 1 Buṭ. 3:7)