Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wumuɣ amecṭuḥ

Ṛuḥ ɣer wegbur

Inagan n Yahwa

Taqbaylit

Tiqsiḍin n Wedlis Iqedsen

Taqsiṭ tis 59: Tarewla n Dawed

Taqsiṭ tis 59: Tarewla n Dawed

DAWED yenγa Gulyat, imiren Abnir, yellan d aqerru n lεeskeṛ, yewwi-t zdat n Cawul. Dawed iεǧeb aṭas i ugellid Cawul. Yerra-t d aneḥkam n lεeskeṛ-is yerna yeǧǧa-t ad yezdeγ deg wexxam-is.

Yiwen wass, asmi i d-uγalen iεsekṛiwen si lgirra i xedmen d Ifilistiyen, ffγent-ed tlawin, cennunt: ‘Cawul yenγa luluf ma d Dawed yenγa tiεceṛtin n luluf.’ Cawul yuγal yusem axateṛ ccan i fkant tlawin i Dawed yugar win i s-fkant i neţţa. Lameεna Yunatan, mmi-s n Cawul, neţţa, ur yesεi ara tismin. Iḥemmel aṭas Dawed, Dawed iḥemmel-it ula d neţţa. Dγa di sin myefkan lemεahda ad qqimen d iḥbiben i lebda.

Agellid Cawul iḍegger ameẓrag

Dawed yewwi-d iman-is di tyita n snitra. Cawul iḥemmel ayendin lmusiqa n Dawed. Lameεna tismin wwint Cawul ad yexdem lexsaṛa. Yiwen wass, asmi i gekkat Dawed snitra, Cawul yeddem-ed ameẓrag-is, dγa iwet yis Dawed. Yenna: ‘A t-semmṛeγ di lḥiḍ!’ Ccwi kan Dawed iwexxeṛ-as, ur t-innul ara. Iεedda kra n lweqt, Cawul iwet Dawed tikkelt nniḍen s umeẓrag, lameεna ur t-iḥuza ara. Dawed yefhem ihi belli ilaq-as ad iεass iman-is.

Tecfiḍ γef lemεahda i gexdem Cawul? Yenna ad yefk yelli-s akken aţ-ţuγal ţ-ţameṭṭut n wergaz ara yenγen Gulyat. Γer taggara Cawul yenna i Dawed a s-yefk yelli-s Mixal, lameεna uqbel, ilaq ad ineγ 100 Ifilistiyen. Twalaḍ! Cawul yeţmenni-yas lmut i Dawed ger ifassen n Ifilistiyen. Lameεna ur s-zmiren ara i Dawed, dγa Cawul yefka-yas yelli-s aţ-ţezweǧ yid-es.

Yiwen wass, Cawul yenna i mmi-s Yunatan d iqeddacen-is meṛṛa belli yebγa ad ineγ Dawed. Lameεna, Yunatan yenna i baba-s: ‘Ur teẓẓel ara afus-ik γef Dawed. Leεmeṛ i k-ixdem ayen n diri, lameεna siwa ayen yelhan d wayen i k-inefεen i k-ixdem. Imekken iman-is i lmut asm’akken i genγa Gulyat. Ass-nni tfeṛḥeḍ mi twalaḍ annect-nni.’

Dawed iwexxeṛ i umeẓrag

Cawul yuγ awal i mmi-s Yunatan, dγa yeggull ur ixeddem acemma i Dawed. Ihi, Dawed yuγal γer leqdic-is i gxeddem zik deg wexxam n ugellid Cawul. Lameεna, yiwen wass, Dawed yella yekkat snitra, Cawul yeddem-ed ameẓrag-is, iwet yis Dawed tikkelt nniḍen. Acu kan Dawed iwexxeṛ-as, ameẓrag-nni yenta di lḥiḍ. Wagi d abrid wis tlata! Tura Dawed yefhem belli ilaq-as ad yerwel!

Iḍ-nni, Dawed iṛuḥ s axxam-is. Lameεna Cawul iceggeε kra n yergazen a t-nγen. Mixal teεlem lmeqsud n baba-s, dγa tenna i wergaz-is: ‘M’ur terwileḍ ara iḍ-agi, azekka aţ-ţemmteḍ.’ Iḍ-nni Mixal tεawen Dawed ad iεeddi si ṭṭaq akken ad yerwel. Azal n sebεa iseggasen, Dawed iţṛuḥu ad yeffer deg wemḍiq γer wayeḍ akken ur t-iţţaf ara Cawul.

1 Camwil 18:1-30; 19:1-18.Isteqsiyen

 • Ayγer yusem Cawul di Dawed? Lameεna deg waydeg i t-ixulef mmi-s Yunatan?
 • Acu yeḍran yiwen wass asmi yekkat Dawed snitra i Cawul?
 • Acu yeḍleb Cawul i Dawed a t-yexdem akken a s-yefk yelli-s Mixal? Acuγer i s-yessuter annect-a?
 • Akken i teţwaliḍ di ţţeswiṛa, acu yeḍran tikkelt tis tlata m’akken yekkat Dawed snitra i Cawul?
 • Amek i tεawen Mixal argaz-is Dawed akken ad yemneε aqerru-s? Acu yeţţuḥettem ad yexdem Dawed sebεa iseggasen?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer 1 Camwil 18:1-30.

  Amek leḥmala lqayen i gessken Yunatan i Dawed teţmettil tin yellan ger “tqeḍεit tamecṭuḥt” d “wulli nniḍen”? (1 Cam. 18:1; Yuḥ. 10:16; Luqa 12:32; Zaxar. 8:23)

  Xas akken yestahel Yunatan lweṛt n Cawul, amek 1 Camwil 18:4 i d-yessken ṭṭaεa tameqrant n Yunatan i win yeţwaxtaṛen ad yuγal d agellid?

  Amek i d-tesbeggen tikli n Cawul belli tismin zemrent ad awint yiwen γer ddnub ameqran? Amek i nezmer a nḥader iman-nneγ γef waya? (1 Cam. 18:7-9, 25; Yeε. 3:14-16)

 • Γer 1 Camwil 19:1-17.

  M’akken i gqubel Yunatan Cawul, amek i d-yesken belli yeqbel ad immet ula d lmut? (1 Cam. 19:1, 4-6; Lem. 16:14)