Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wumuɣ amecṭuḥ

Ṛuḥ ɣer wegbur

Inagan n Yahwa

Taqbaylit

Tiqsiḍin n Wedlis Iqedsen

Taqsiṭ tis 58: Dawed d Gulyat

Taqsiṭ tis 58: Dawed d Gulyat

IFILISTIYEN uγalen-d daγen ad mceččawen nutni d Isṛayil. Di lawan-nni tlata watmaten imeqranen n Dawed llan di lεeskeṛ n Cawul. Yiwen wass, Icay yenna i Dawed: ‘Ddem lkil n yirden d weγrum, awi-ten i watmaten-ik, twaliḍ ma bxiṛ i llan.’

Gulyat

Mi gewweḍ Dawed γer wegrur anda yella lεeskeṛ, yuzzel γer wennar n imenγi akken ad yesteqsi γef watmaten-is. Ataya yeffeγ-ed Gulyat, Afilistini bu lqedd ameqran, akken ad ilaqeb At Isṛayil. Iţeffeγ-ed ṣṣbeḥ tameddit azal n 40 n wussan. Dγa iεeggeḍ: ‘Xtiṛet gar-awen argaz ara d-iṣubben ad innaγ yid-i. Ma iγleb-iyi, inγa-yi, a nuγal d aklan-nwen. Lameεna, ma γelbeγ-t, nγiγ-t, aţ-ţuγalem d aklan-nneγ. Ass-a cqarrweγ-kkun a d-tafem win ara yi-izemren.’

Dawed yesteqsa kra n iεsekṛiwen: ‘D acu ara xedmen i wergaz ara yenγen Afilistini-yinna yerna ara yekksen ddel (lḥecma) γef Isṛayil?’

Yiwen uεsekṛiw yerra-yas: ‘Cawul a s-yefk aṭas n ttrikat yerna a s-yernu yelli-s aţ-ţuγal ţ-ţameṭṭut-is.’

Lameεna At Isṛayil akken ma llan ugaden Gulyat axaṭer meqqer aṭas di lqedd. Yesεa seţţa iγallen di lqedd (azal n tlata lmitrat). Yesεa daγen aεsekṛiw ileḥḥun zdat-es akken a s-yerfed taseddarit-is.

Kra ssawḍen i Cawul lexbaṛ belli Dawed yebγa ad yennaγ neţţa d Gulyat. Lameεna Cawul yenna i Dawed: ‘Ur tezmireḍ ara aţ-ţennaγeḍ d Ufilistini-yinna. Kečč d aqcic kan i telliḍ, ma d neţţa yella d argaz n ṭṭrad ṭṭul n leεmeṛ-is.’ Dawed yerra-yas: ‘Nγiγ ursel akk-d yizem iṛeffεen lmal n baba. Akka ara teḍru d Ufilistini-yinna. Yahwa a yi-iεiwen.’ Dγa Cawul yenna: ‘Ṛuḥ, ad yili Yahwa Ṛebbi yid-ek.’

Dawed iṣubb s asif, yeddem-ed xemsa yeblaḍen leggaγen, dγa yerra-ten zdaxel n ucekkaṛ-is. Mbeεd, iṛuḥ ad iqabel argaz-nni aγezfan s yildi (tirbulat) deg ufus-is. Mi t-id-iwala Gulyat, yewhem aṭas. Yenwa ad ineγ Dawed am wulac.

Dawed iḍegger ablaḍ

Gulyat yenna: ‘Eyya-d γur-i, ad fkeγ lǧeţţa-k i yefṛax akk-d lewḥuc n lexla a ţ-ččen.’ Lameεna Dawed yerra-yas: ‘Kečč tṛuḥeḍ-d γur-i s ssif, s umeẓrag akk-d tmeẓragt. Nekk ṛuḥeγ-d γur-ek s yisem n Yahwa. Ass-agi a k-isellem Yahwa ger ifassen-iw, aţ-ţemmteḍ.’

Dγa Dawed yuzzel γer Gulyat. Yeddem-ed ablaḍ seg ucekkaṛ-is, yerra-t deg yildi-s, dγa iwet yis Afilistini-nni s lǧehd-is meṛṛa. Aẓru-nni yenta deg wenyir n Gulyat, dγa yeγli, yemmut! Mi walan Ifilistiyen belli lefḥel-nsen yeγli, bdan regglen. At Isṛayil tebεen-ten, γelben-ten di lgirra.

1 Camwil 17:1-54.Isteqsiyen

 • Amek i gecqarrew Gulyat iεsekṛiwen n Isṛayil?
 • Acḥal yesεa di lqedd-is Gulyat? Acu i gεuhed ad yefk ugellid Cawul i wergaz ara yenγen Gulyat?
 • Acu i s-yerra Dawed m’akken i s-yenna Cawul belli ur yezmir ara ad yennaγ d Gulyat axaṭer d aqcic kan i gella?
 • Di lǧawab i gerra i Gulyat, amek i d-yessken Dawed belli yeţkel γef Yahwa?
 • Akken i teţwaliḍ di ţţeswiṛa, acu yessexdem Dawed akken ad ineγ Gulyat? Amek i teḍra umbeεd d Ifilistiyen?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer 1 Camwil 17:1-54.

  Ansi i s-d-tekka tirrugza-ines i Dawed? Amek i nezmer a t-nεaned? (1 Cam. 17:37, 45; Ifas. 6:10, 11)

  Acimi i glaq ad xḍun imasiḥiyen i temḥizwert, i d-ibeggen Gulyat, di llεeb neγ di zzhu? (1 Cam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  Amek i d-sseknen imeslayen n Dawed belli yeţkel di lemεawna n Ṛebbi? (1 Cam. 17:45-47; 2 Amez. 20:15)

  Acu i d-ibeggnen di teḥkayt-agi belli lgirra ur telli ara kan ger sin leṣfuf yeţţemxaṣamen, lameεna d lfetna ger iṛebbiten n lekdeb d Yahwa, Ṛebbi n ṣṣeḥ? (1 Cam. 17:43, 46, 47)

  Amek imasiḥiyen yesεan asirem ad ḥekmen deg igenni, i d-yeqqimen γef lqaεa, i ţεanaden leţkal yesεa Dawed di Yahwa? (1 Cam. 17:37; Irm. 1:17-19; Aweḥ. 12:17)