Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wumuɣ amecṭuḥ

Ṛuḥ ɣer wegbur

Inagan n Yahwa

Taqbaylit

Tiqsiḍin n Wedlis Iqedsen

Aḥric wis 4: Seg ugellid amezwaru n Isṛayil ar lγerba di Babil

Aḥric wis 4: Seg ugellid amezwaru n Isṛayil ar lγerba di Babil

Cawul yuγal d agellid amezwaru n Isṛayil. Lameεna Yahwa yerra-t deg idis, yextaṛ Dawed akken ad yuγal d agellid deg wemkan-is. A nwali aṭas n leḥwayeǧ γef Dawed. Asmi i gella d ilemẓi, ixuṣem Gulyat, yiwen wergaz yesεan lqedd annect-ila-t. Mbeεd, yerwel γef liǧal n tismin n ugellid Cawul. Yiwen wass, Abigayil tuzyint teḥbes afus n Dawed akken ur ixeddem ara lexsaṛa.

Mbeεd, a nwali aṭas n leḥwayeǧ γef Sliman, mmi-s n Dawed, i guγalen d agellid deg wemkan n baba-s. Tlata igelliden imezwura n Isṛayil ḥekmen, yal yiwen seg-sen, 40 n sna. Si lmut n Sliman d asawen, Isṛayil yebḍa γef snat tgeldiwin (lḥukumat): tagelda n umalu akk-d tgelda n usammer.

Tagelda n umalu, yesεan εecṛa leεṛac, tbedd 257 iseggasen uqbel a ţ-sseγlin wat Acur. Tagelda n usammer neţţat tesεa sin leεṛac. Mi εeddan 133 iseggasen nniḍen, d nnuba-s aţ-ţeţwanger ula d neţţat. Imiren i ţwanfan wat Isṛayil γer Babil (Babilun). Aḥric-agi wis ṛebεa a d-yeḥku 510 iseggasen n tedyanin issedhacen yeḍran di zzman aqdim.

Agellid Sliman yeţẓalla