Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wegbur

Taqsiṭ tis 26: Yub yeṭṭef di Ṛebbi

Taqsiṭ tis 26: Yub yeṭṭef di Ṛebbi

IΓAḌ-IK umeγbun-agi yuḍnen? Isem-is Yub. Tagi ibedden γer tama-s ţ-ţameṭṭut-is. Teẓriḍ acu i teqqar i Yub? Teqqar-as: ‘Nεel Ṛebbi temmteḍ.’ Ayγer i tehdeṛ akka i wergaz-is, yerna acu yessawḍen Yub γer yir liḥala-ya?

Yub yehlek lehlak iṣeεben

Yub yella d unṣiḥ yeţţaγen awal i Yahwa. Iεac di tmurt n Uz, yiwen wemḍiq ur nebεid ara γef Kanεan. Yahwa iḥemmel aṭas Yub, lameεna yella yiwen i t-ikeṛhen. Teẓriḍ anwa-t?

D Cciṭan Iblis. Tecfiḍ fell-as? Cciṭan d lmelk-nni n diri ikeṛhen Yahwa. Imi yessaweḍ Adam d Ḥewwa ad εaṣin Ṛebbi, iγil yezmer ad yawi medden meṛṛa deg yir abrid. Iwweḍ γer lebγi-s? Xatị. Xemmem γer yergazen ţ-ţlawin meṛṛa unṣiḥen i nwala di teqsiḍin iεeddan. Acḥal n yismawen i tzemreḍ a d-tḥesbeḍ?

Mbeεd lmut n Yeεqub d Yusef di Maṣer, ulac win yeṭṭfen di Ṛebbi am Yub di lqaεa meṛṛa. Yahwa yebγa ad issken i Cciṭan belli ur yezmir ara ad issefsed imdanen akken ma llan. Yahwa yenna-yas: ‘Muqel Yub acḥal yella d unṣiḥ.’

Cciṭan yerra-yas i Ṛebbi: ‘D unṣiḥ i gella axaṭer tesseṛwaḍ-as lbaṛakat d lerẓaq. Lameεna, ma tekkseḍ-as ayen akk yesεa, a k-inεel.’

Ihi Yahwa yenna-yas: ‘Yirbeḥ! Kkes-as lerẓaq meṛṛa yesεa. Xdem-as akk ayen i k-ihwan. Imiren a nwali m’ad iyi-nεel neγ ala. Lameεna, γur-ek a t-tenγeḍ.’

Di tazwara, Cciṭan idemmer kra n yergazen ad akren lmal ameqran d ileγman n Yub. Yenγa-yas daγen lmal-is amecṭuḥ. Umbeεd, Cciṭan inγa-yas εecṛa n warraw-is s tbuciḍant. Γer taggara, yefka-yas yiwen lehlak iṣeεben nezzeh. Yub yetmeḥḥen aṭas mačči d cwiṭ. Γef waya i s-tenna tmeṭṭut-is: ‘Nεel Ṛebbi temmteḍ.’ Lameεna, Yub yugi ad ixdem lḥaǧa yecban tagi. Usan-d γur-es daγen tlata yergazen yellan zzeεma d iḥbiben-is, nnan-as belli ur yetbiε ara abrid n lewqam. Γas akka, Yub iqqim d unṣiḥ.

Ayagi yessefṛeḥ aṭas Yahwa, daymi i gburek Yub akken i teţwaliḍ di ţţeswiṛa-ya. Isseḥla-t seg waṭan-is icemten. Yub yesεa-d εecṛa igurdan nniḍen izeynen s waṭas. Ṛebbi yefka-yas i Yub sin imuren γef wayen akk yesεa zik, ama d lmal ameqran, ama d lmal amecṭuḥ, ama d ileγman.

Aţ-ţiliḍ ṭṭul n leεmeṛ-ik d unṣiḥ i Yahwa am Yub? Ma telliḍ d unṣiḥ aţ-ţeţţubarkeḍ am neţţa. Aţ-ţizmireḍ aţ-ţεiceḍ i lebda γef lqaεa asm’ara tuγal d lǧennet yecban tin n Σidin.

Yub 1:1-22; 2:1-13; 42:10-17.

Yub akk-d twacult-is


Isteqsiyen

 • Anwa i d Yub?
 • Acu i geεreḍ a t-yexdem Cciṭan? Yewweḍ γer lebγi-s?
 • Acu yeǧǧa Yahwa i Cciṭan a t-yexdem, yerna acimi?
 • Ayγer i s-tenna i Yub tmeṭṭut-is “nεel Ṛebbi temmteḍ”? (Wali ţţeswiṛa.)
 • Akken i t-teţwaliḍ di ţţeswiṛa tis snat, amek i gburek Yahwa aqeddac-is Yub, yerna acuγer?
 • Ma neqqim d unṣiḥen γer Yahwa am Yub, anti lbaṛakat ara γ-d-iṣaḥen?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer Yub 1:1-22.

  Amek i zemren ad εanden Yub imasiḥiyen n wass-a? (Yub 1:1; Filib. 2:15; 2 Buṭ. 3:14)

 • Γer Yub 2:1-13.

  Yub ţ-ţmeṭṭut-is mxalafen akken i qublen aqhar n Cciṭan. Teẓriḍ amek? (Yub 2:9, 10; Lem. 19:3; Mixa 7:7; Mal. 3:14)

 • Γer Yub 42:10-17.

  Deg wacu i ţţemcabint lbaṛakat i gefka Ṛebbi i Yub ţ-ţigad yeţţunefken i Σisa imi yeqqim d unṣiḥ ṭṭul n leεmeṛ-is? (Yub 42:12; Filib. 2:9-11)

  Amek i γ-sseǧhdent lbaṛakat yeţţunefken i Yub imi geṭṭef di Ṛebbi? (Yub 42:10, 12; Iεeb. 6:10; Yeε. 1:2-4, 12; 5:11)