Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wegbur

Taqsiṭ tis 22: Yusef yekcem γer lḥebs

Taqsiṭ tis 22: Yusef yekcem γer lḥebs

YUSEF yesεa kan 17 n sna di leεmeṛ-is mi t-wwin γer Maṣer. Dinna zzenzen-t i yiwen wergaz yeţţusemman Futifaṛ. Futifaṛ ixeddem γef Ferεun yellan d agellid n Maṣer.

Yusef di lḥebs

Yusef ixeddem s tezmert-is meṛṛa γef umεellem-is Futifaṛ. Γef wannect-a, asmi i meqqer di leεmeṛ, Futifaṛ yerra-t d lewkil γef wexxam-is meṛṛa. Ihi, acu i gxeddem Yusef di lḥebs-agi? Ţ-ţameṭṭut n Futifaṛ i d ssebba n wannect-a.

Asmi i guγal d argaz, Yusef izyen aṭas. Tameṭṭut n Futifaṛ tebγa aţ-ţeṭṭeṣ yid-es. Lameεna ur s-yuγ ara awal Yusef axaṭer yeẓra diri-t wannect-a. Tameṭṭut n Futifaṛ tezεef nezzeh. Mi d-yekcem ihi wergaz-is s axxam, teskaddeb-as, tenna-yas: ‘Yusef d yir bnadem, iεreḍ ad yeṭṭeṣ yid-i!’ Futifaṛ yumen tameṭṭut-is dγa yezεef aṭas γef Yusef. Γef waya i t-issekcem γer lḥebs.

Aneḥkam n lḥebs iwala s lemγawla belli Yusef d argaz n lεali. Ihi iwekkel Yusef, yerra-t d amḍebber γef imeḥbas meṛṛa. Yiwen wass, Ferεun yezεef γef lewkil-is n tissit d win iferrqen aγrum-is, dγa yerra-ten γer lḥebs. Yiwen yiḍ, urgan di sin yid-sen, mkul yiwen s targit-is, lameεna ur ẓrin ara d acu i d lmeεna-nsent. Azekka-nni, Yusef yenna-yasen: ‘Ḥkut-iyi-d tirga-nwen.’ Ḥkan-as tirga-nsen, imiren Yusef issefra-tent-id s tezmert n Ṛebbi.

Yusef yenna i lewkil-nni n tissit: ‘Mazal tlata wussan, Ferεun a k-issufeγ si lḥebs, imiren aţ-ţuγaleḍ γer wemkan-ik.’ Yusef yenna-yas daγen: ‘M’ara tiliḍ di beṛṛa, hdeṛ-as i Ferεun fell-i, εiwen-iyi akken a n-ffγeγ si lḥebs.’ I win akken iferrqen aγrum, Yusef yenna-yas: ‘Mazal tlata wussan kan, Ferεun a k-ikkes aqerru.’

Mi εeddan tlata wussan, yeḍra meṛṛa wayen i d-yenna Yusef. Ferεun yekkes aqerru i win akken iferrqen aγrum, ma d lewkil-nni n tissit iffeγ-ed si lḥebs, yuγal γer lxedma-s. Lameεna yeţţu yakk Yusef-nni! Ur yehdiṛ ara fell-as i Ferεun, γef waya i geqqim Yusef di lḥebs.

Laṣel n ddunit 39:1-23; 40:1-23.Isteqsiyen

 • Acḥal i gesεa Yusef di leεmeṛ-is asmi i t-wwin γer Maṣer? Acu yeḍran yid-es mi gewweḍ γer dinna?
 • Acimi i gekcem Yusef γer lḥebs?
 • Anwa ccγel i geţţunefken i Yusef di lḥebs?
 • Acu i gexdem Yusef di lḥebs γef ddemma n lewkil n tissit n Ferεun d win i s-iferrqen aγrum?
 • Acu yeḍran asmi i d-yeffeγ lewkil n tissit si lḥebs?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer Laṣel n ddunit 39:1-23.

  Γas ur yeţwakteb ara di zzman n Yusef lqanun n Ṛebbi i gḥeṛṛmen lexdeε di zzwaǧ (zzna), acu i t-idemmren ad yerwel γef tmeṭṭut n Futifaṛ? (Laṣel 2:24; 20:3; 39:9)

 • Γer Laṣel n ddunit 40:1-23.

  Ḥku-d s kra n imeslayen targit-nni n lewkil n tissit d wamek i ţ-id-issefra Yahwa i Yusef. (Laṣel 40:9-13)

  Acu i yurga win akken iferrqen aγrum, yerna acu i d lmeεna n targit-is? (Laṣel 40:16-19)

  Amek i teţεanad ass-a terbaεt n wakli aεeqli unṣiḥ tikli n Yusef? (Laṣel 40:8; Ahel. 36:9; Yuḥ. 17:17; Lec. 17:2, 3)

  Anta lefhama i d-yefka Laṣel n ddunit 40:20 γef tmuγli i glaq ad sεun imasiḥiyen γef lεid n wesmekti n tlalit? (Amus. 7:1; Mar. 6:21-28)