Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wegbur

Taqsiṭ tis 18: Yeεqub iṛuḥ γer Ḥaṛan

Taqsiṭ tis 18: Yeεqub iṛuḥ γer Ḥaṛan

TEẒRIḌ anwa-ten yemdanen-agi yeţmeslayen d Yeεqub? D imeksawen. Yeεqub yelḥa aṭas n wussan, yuγal immuger-iten-id γer tama n lbir. Yufa-ten kessen lmal-nsen. Yeεqub yesteqsa-ten: ‘Ansi-kkun?’

Rran-as: ‘Si Ḥaṛan.’

Yeεqub yesteqsa-ten daγen: ‘Tessnem Laban?’

Rran-as: ‘Ih, nessen-it. Muqel dγa, aţţan yelli-s Ṛaḥil teţţeddu-d s lmal-is.’ Twalaḍ Ṛaḥil akken a d-tleḥḥu?

Yeεqub yemlal neţţa d Ṛaḥil

Mi gwala Yeεqub a d-tleḥḥu Ṛaḥil neţţat d lmal n baba-s, ikkes ablaḍ yellan γef yimi n lbir, dγa yefka i lmal ad isew. Umbeεd, Yeεqub isellem γef Ṛaḥil, yelli-s n xali-s Laban, yessefhem-as wi t-ilan. Ṛaḥil ikkat wul-is, dγa tuzzel aţ-ţxebbeṛ baba-s Laban.

Laban yefṛeḥ aṭas imi ara yeqqim Yeεqub deg wexxam-is. Yerna asmi i gexḍeb Ṛaḥil, Laban yefṛeḥ ayendin. Lameεna issuter i Yeεqub ad ixdem sebεa iseggasen γur-es akken a s-yefk Ṛaḥil. Yeεqub yeqbel axaṭer iḥemmel aṭas Ṛaḥil. Lameεna mi d-yewweḍ lweqt n zzwaǧ, teẓriḍ acu yeḍran?

Laban yefka i Yeεqub yelli-s tamenzut Liya deg wemkan n Ṛaḥil. Armi yeqbel Yeεqub ad ixdem sebεa iseggasen nniḍen γur-es, i s-yefka Ṛaḥil. Di zzman-nni Ṛebbi iεemmed i yergazen ad sεun akteṛ n yiwet tmeṭṭut. Lameεna tura, akken i d-inna Wedlis Iqedsen, ilaq-as i wergaz ad yesεu yiwet n tmeṭṭut kan.

Laṣel n ddunit 29:1-30.Isteqsiyen

 • Anta-ţ teqcict-agi i teţwaliḍ di ţţeswiṛa? Deg wacu i ţ-iεawen Yeεqub?
 • Acu i geqbel ad yexdem Yeεqub akken ad yaγ Ṛaḥil?
 • Acu i gexdem Laban mi d-yeḥdeṛ zzwaǧ n Yeεqub d Ṛaḥil?
 • Acu i geqbel ad yexdem daγen Yeεqub iwakken aţ-ţuγal Ṛaḥil ţ-ţameṭṭut-is?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer Laṣel n ddunit 29:1-30.

  Γas akken Laban ikellex γef Yeεqub, amek i t-iquder Yeεqub? Acu i nezmer a nelmed deg wannect-a? (Laṣel 25:27; 29:26-28; Matta 5:37)

  Amek i d-yesbeggen lemtel n Yeεqub lxilaf yellan ger leḥmala n ṣṣeḥ d leεceq ur neţdumu ara? (Laṣel 29:18, 20, 30; Isefra 8:6)

  Anta-tent ṛebεa tlawin-nni i gεemmṛen axxam n Yeεqub s warrac? (Laṣel 29:23, 24, 28, 29)