1. Acu i d “Ccariεa n Lmasiḥ”? (Igal. 6:2)

  2. Amek i nezmer a nexdem ayen i d-​teqqar ccariεa n Lmasiḥ ɣas ur ɣ-​d-​yeẓri ula d yiwen wemdan? (1 Ikur. 10:31)

  3. Amek i nezmer a nexdem ayen i d-​teqqar ccariεa n Lmasiḥ di leqdic n uberreḥ? (Luqa 16:10; Matta 22:39; Lec. 20:35)

  4. Deg wacu i tugar ccariεa n Lmasiḥ Ccariεa n Musa? (1 Buṭ. 2:16)

  5.   Amek i zemren imezwaǧen d imawlan ad xedmen ayen i d-​teqqar ccariεa n Lmasiḥ di twacult? (Ifas. 5:22, 23, 25; Iεeb. 5:13, 14)

  6. Amek i tzemrem aţ-​ţxedmem ayen i d-​teqqar ccariεa n Lmasiḥ di llakul? (Ahel. 1:1-3; Yuḥ. 17:14)

  7. Amek i nezmer a nḥemmel wiyaḍ akken i ɣ-​iḥemmel Σisa? (Igal. 6:1-5, 10)