Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wumuɣ amecṭuḥ

Ṛuḥ ɣer wegbur

Inagan n Yahwa

Taqbaylit

Acu yesselmad s ṣṣeḥ Wedlis Iqedsen?

 TIMERNA

Amek ara neεqel “Babil Tameqrant”?

Amek ara neεqel “Babil Tameqrant”?

TAKTABT n Uweḥḥi tessexdam imeslayen yellan d lemtul kan. Theddeṛ-​ed, di lemtel, ɣef yiwet n tmeṭṭut isem-​is “Babil tameqwrant”; isem-​agi yura ɣef wenyir-​is. Teqqar-​ed belli  tameṭṭut-​agi teqqim ɣef ‘lɣaci akk-​d leǧnas.’ (Aweḥḥi 17:1, 5, 15) Imi ulac tameṭṭut i gzemren aţ-​ţexdem ayagi, nefhem-​ed belli Babil Tameqrant mačči ţ-​ţameṭṭut n ṣṣeḥ. D acu i d-​teţmettil ihi tmeṭṭut-​agi?

Aweḥḥi 17:18 yessefham-​ed belli tameṭṭut-​agi “ţ-​ţamdint nni tameqwrant i gḥekmen igelliden n ddunit.” Awal-​agi “tamdint” icudd ɣer tuddsa, yeεni ɣer terbaεt n yemdanen yeddukklen ɣef yiwen n leqsed. Imi tamdint-​agi tameqrant teḥkem ɣef “igelliden n ddunit”, tameṭṭut-​nni iţţusemman Babil Tameqrant ţ-​ţuddsa iǧehden, i d-​ikkan akk timura n ddunit. Tuddsa-​yagi teεna ddin, mačči tasertit (lbulitik) neɣ ttjaṛa. Wali kra n yefyar si tektabt n Uweḥḥi i ɣ-​yeǧǧan a d-​nefhem ayagi.

Tameṭṭut-​nni iţţusemman Babil Tameqrant ur teεni ara tasertit, axaṭer Awal n Ṛebbi yeqqar-​ed belli “igelliden n ddunit”, yeεni wid meṛṛa ixeddmen tasertit, “znan” yid-​es. Am wakken tezna neţţat d lḥekkam n ddunit-​agi axaṭer texdem leεqud yid-​sen yerna texdem ayen akk ilezmen akken aţ-​ţesseǧhed iman-​is w’aţ-​ţesεu lateṛ fell-​asen. Γef wayagi i s-​iţţunefk yisem n “tmenεult tameqqrant.”—Aweḥḥi 17:1, 2 (Awal n tudert, 2001); Yeεqub 4:4.

Babil Tameqrant ur teεni ara ttjaṛa, axaṭer “tteǧǧaṛ n ddunit” ad ḥeznen m’ara teţwikkes. Ama d igelliden ama d tteǧǧaṛ a ţ-​id-​ţmuqulen si “mebεid.” (Aweḥḥi 18:3, 9, 10, 15-17) Nezmer ihi a d-​nini belli ur teεni la tasertit la ttjaṛa, meεna teεna ddin.

Iban daɣen belli Babil Tameqrant teεna ddin, axaṭer yura deg Wedlis Iqedsen belli leǧnas akken ma llan ḍaεen “s ssḥur-[is].” (Aweḥḥi 18:23) Imi yal d ṣṣenf n ssḥur icudd ɣer ddin yerna yekka-​d sɣur leǧnun, Adlis Iqedsen isemma i Babil Tameqrant ‘tanezduɣt n leǧnun.’ (Aweḥḥi 18:2; Asmekti 18:10-12) Awal n Ṛebbi issefham-​ed daɣen belli tuddsa-​yagi teţxaṣam s lqewwa ddin n ṣṣeḥ s uqehher i teţqehhir “lanbeyya akw-​d yemqeddsen.” (Aweḥḥi 18:24) Babil Tameqrant tekṛeh mliḥ ddin n ṣṣeḥ; ɣef wayagi i teţqehhir nezzeh yerna i tneqq ‘inagan n Σisa.’ (Aweḥḥi 17:6) Iban-​ed ihi belli tameṭṭut-​nni iţţusemman Babil Tameqrant teţmettil-​ed ddyanat n lekdeb s lǧemla i geţxaṣamen Yahwa Ṛebbi.