Ṛuḥ ɣer wayen yellan deg-s

Ṛuḥ ɣer wumuɣ amecṭuḥ

Inagan n Yahwa

Taqbaylit

Inagan n Yahwa d ṭṭayfa?

Inagan n Yahwa d ṭṭayfa?

Ala, Inagan n Yahwa mačči d ṭṭayfa. Nekni d imasiḥiyen, yerna nxeddem ayen akk iwumi nezmer bac a netbeε lemtel n Σisa Lmasiḥ w’a neddu εlaḥsab n uselmed-ines.

Acu i d ṭṭayfa?

Mkul yiwen amek i gefhem ameslay-agi “ṭṭayfa.” A nessenqed sin ixemmimen i gcaεen ɣef wayen yeεnan ṭṭayfat w’a nẓer iwacu ur εnin ara Inagan n Yahwa.

  • Kra fehmen belli ṭṭayfa ţ-ţarbaεt n lεibad itebεen yiwen n ddin ajdid neɣ ţ-ţarbaεt yeffɣen i webrid n walbeεḍ n ddyanat yellan yakan. Inagan n Yahwa ur d-snulfan ara ddin ajdid. Ddin-nneɣ iţeddu εlaḥsab n lemtel i d-ǧǧan imasiḥiyen n lqern amezwaru; lemtel-nsen d wayen i sselmaden ţwaketben deg Wedlis Iqedsen. (2 Timutawus 3:16, 17) Neţţamen belli, deg wayen yeεnan ddin, d Adlis Iqedsen iɣef i glaq ad yili leţkal.

  • Kra nniḍen fehmen belli ṭṭayfa ţ-ţarbaεt n lεibad itebεen yiwen n ddin i d-yeţţawin lemḍerra, i gesεan yiwen wergaz d amḍebber. Inagan n Yahwa ur ḥsiben ula d yiwen wergaz d amḍebber fell-asen. Neţţak azal i umenzay-agi i d-yeǧǧa Σisa i inelmaden-is: “Yiwen kan n umeqwran [neɣ wemḍebber] i tesεam, d Lmasiḥ.”—Matta 23:10.

Inagan n Yahwa mačči yakk d ṭṭayfa i d-yeţţawin lemḍerra; ttabaεen ddin i d-yeţţawin nnfeε ama i wid yellan deg-s ama i lεamma. Di lemtel, leqdic-nneɣ n uberreḥ n lexbaṛ n lxiṛ yeţεawan aṭas n lεibad ad ɣelben ṭṭbayeε yeţḍurrun, am ccṛab neɣ lkif i gmelken kra seg-sen. Nesseḥfaḍ lektiba d leqraya i luluf n yemdanen di ddunit meṛṛa. Yerna, ma yella teḍra-d twaɣit, neţţak afus n lemεawna s lqewwa di lecɣal n usellek. Nxeddem s ṣṣeḥ ayen akk umi nezmer bac a nefk i medden ayen i ten-inefεen, akken i t-iweṣṣa Σisa i inelmaden-is.—Matta 5:13-16.